Overslaan en naar de inhoud gaan

Meerderheid 55-plussers wil niet meer verhuizen

Image

Negen op de tien mensen van 55 jaar en ouder zijn (zeer) tevreden over hun woning en woonomgeving. Ruim 56 procent van 55-plussers zegt niet meer te willen verhuizen, tenzij de situatie niet anders toelaat. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de mensen van 75 jaar of ouder, zegt ruim 72 procent niet meer te willen verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Dat ouderen niet erg verhuisgeneigd zijn, was bekend. Het recente onderzoek van CBS onderstreept dan nog maar eens. Het goede nieuws daarvan is dat veel oudere Nederlanders tevreden zijn met hun woning en woonomgeving. Maar voor starters en jonge gezinnen beperkt dit de mogelijkheid door te stromen naar de vele grote gezinswoningen die in het land staan.
De meest genoemde redenen om in de eigen woning te blijven, zijn een prettige woning (91 procent), een prettige woonbuurt (63 procent), voorzieningen in de buurt (42 procent) en kinderen die in de buurt wonen (34 procent). Als 55-plussers wel willen verhuizen, dan is dat vaak om gezondheidsredenen of ouderdomsklachten. Overigens wordt ook een te grote woning regelmatig genoemd als reden om te willen verhuizen.

Twee derde van de geïnterviewden vindt de eigen woning geschikt om te blijven wonen als zich gezondheids- of ouderdomsklachten voordoen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat velen daar wel op anticiperen: terwijl vier op de tien mensen van 75 jaar en ouder de trap moet nemen om badkamer, toilet, keuken en slaapkamer te kunnen bereiken, is dat bij de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar nog ongeveer zeven op de tien. Overigens zegt 47 procent van de 75-plussers zonder moeite de trap op te lopen.
Mocht de woning in de toekomst niet geschikt meer zijn, dan denkt ruim 35 procent van de zelfstandig wonende ouderen eerder aan verbouwen dan aan verhuizen, bijvoorbeeld door een traplift te plaatsen. En in ieder geval niet niet bij de kinderen intrekken: 72 procent staat hier (heel) negatief tegenover.

Het CBS-onderzoek Belevingen 2019 werd gehouden onder ruim 3.800 55-plussers. Bewoners van seniorenwoningen en bewoners van een instelling werden niet meegenomen.