Meer diversiteit in bevolking Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld

20.10.2017
Image

De gemeente Zaanstad wil de hardnekkige problemen in Poelenburg en Peldersveld aanpakken en er meer diverse wijken maken. Daarvoor wil de gemeente toestemming van de Rijksoverheid om de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) toe te passen. De gemeenteraad beslist in december over de aanvraag.

Met toepassing van Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) kan de gemeente beschikbare huurwoningen toewijzen aan mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nu niet mogelijk. Een voorbeeld van een voorwaarde kan zijn dat nieuwe bewoners een inkomen uit werk moeten hebben. Door deze nieuwe aanpak kan de samenstelling van de bevolking stap voor stap worden gewijzigd.

Volgens PvdA-wethouder Jeroen Olthof moet iets gedaan worden aan de eenzijdige samenstelling van de bevolking in Peldersveld en Poelenburg. "‘Bewoners van beide wijken hebben zelf aangegeven dat er veel kwetsbare inwoners wonen. Ze willen dat dit verandert. Poelenburg en Peldersveld kennen een hoog aantal bijstandsgerechtigden. Dit aantal neemt de laatste maanden hier relatief meer toe dan in andere wijken in Zaanstad. De wijken kennen zeven zwarte scholen, de Cito-resultaten wijken in negatieve zin af, taal is een hardnekkig probleem en 31 procent van de kinderen in Poelenburg en 26 procent in Pelders- & Hoornseveld groeit op onder de armoedegrens. De opeenstapeling van deze hardnekkige problemen maakt het werken aan een oplossing tot een moeilijke en taaie opgave. Ook signalen van onder meer ouders en leraren wijzen in één richting: de bevolkingssamenstelling moet veranderen."

De gemeente wordt daarin gesteund door de plaatselijke corporaties. Rochdale, Parteon en ZVH vinden dat zij een rol hebben in de spreiding van kwetsbare mensen en het realiseren van een sociaal vangnet. Daarom willen zij in beide wijken nieuwe bewoners gaan selecteren. “We gaan selecteren op mensen die graag in de wijk willen wonen. Op die manier hopen we meer grip op de instroom te krijgen”, aldus Rochdale-bestuurder Hester van Buren. Zonder toepassing van de Wbmgp is dat echter niet te realiseren. De gemeenteraad beslist in december over de aanvraag van gebruik de wet.