Leon Bobbe: tijd van collectieve prestatieafspraken is voorbij

12.03.15
Leon Bobbe
Leon Bobbe: tijd van collectieve prestatieafspraken is voorbij

Volgens Leon Bobbe, directievoorzitter van De Key, past het maken van collectieve prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties niet bij de nieuwe Woningwet. Er komt wat hem betreft geen Bouwen aan de Stad III: “Het past gewoon niet bij de nieuwe Woningwet. Ik zou ook niet weten hoe De Key aangesproken kan worden op terreinen waarop we straks niet meer actief zijn. De tijd dat corporaties zich verantwoordelijk voelden voor alles, is wel voorbij. Dit alles neemt niet weg dat er veel zaken overblijven waarvoor het nodig kan zijn om als corporaties gezamenlijk afspraken te maken met de gemeente. Dat geldt voor allerlei financiële zaken zoals grondprijzen, subsidieregelingen, afspraken rond woningverkoop en dergelijke.”
Over het lopende overleg tussen gemeente, corporaties en huurders: “Bij mijn weten zijn we niet bezig om prestatieafspraken te maken, maar samenwerkafspraken.” Dat is volgens hem geen nieuw jargon voor hetzelfde: “Dat is iets wezenlijk anders. Samenwerkafspraken zijn afspraken waarin je gezamenlijk vastlegt wat je belangrijk vindt in de stad. Daarin zie ik veel gelijkgestemdheid. Ik heb nog niet gehoord dat dit leidt tot collectieve prestatieafspraken. Zo zit ik daar niet aan tafel. Het past ook niet in de nieuwe ordening. In de nieuwe Woningwet staat dat de gemeente een visie neerlegt en dat de corporaties daarop individueel een bod doen. Elke corporatie maakt individuele afspraken, waarbij de eigen huurdersorganisatie wordt betrokken, en kan daarop worden afgerekend.”
Bobbe doet zijn uitspraken in een interview in de komende NUL20.
De Huurdersvereniging Amsterdam reageert verbaasd. Het maken van collectieve afspraken is volgens de HA wel degelijk einddoel van de huidige gesprekken. Voorzitter Winnie Terra: “Corporatievermogen is maatschappelijk vermogen en dat vereist dat je samen afspreekt wat je daar mee gaat doen. Het kader en de uitgangspunten worden op stedelijk niveau afgesproken. Hiervoor hebben we ook het mandaat van de leden van de HA. Dit betekent niet dat er tussen corporaties en hun huurderskoepels geen ruimte is voor specifieke afspraken. Tot nu toe ‘vergaten’ corporaties regelmatig de stedelijke afspraken met hun koepels in te vullen.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS