Overslaan en naar de inhoud gaan

Lege winkels ombouwen naar woningen levert in Noord-Holland 20.000 woningen op

Image

Noord-Hollandse winkelgebieden kampen met toenemende structurele leegstand. De provincie Noord-Holland wil dat leegstaand winkelvastgoed wordt omgezet naar woningen. In centrumgebieden kunnen zo nu al 9 tot 10 duizend woningen worden gerealiseerd. Corona versnelt de verschuiving naar online winkelen. De verwachting is dat de leegstand de komende jaren nog gaat verdubbelen, zodat er ruimte komt voor 21.000 tot 27.000 woningen in binnensteden. Zo blijkt uit een inventarisatie van de Stec Groep in opdracht van de provincie.

Er staat in de provincie ruim 400.000 vierkante meter winkelvastgoed leeg waarvan ruim 125.000 vierkante meter in aanmerking komt voor transformatie. Het toekomstperspectief voor detailhandel in veel winkelgebieden is niet rooskleurig, zegt Ilse Zaal, gedeputeerde economie. "Daardoor komt de leefbaarheid van steden en kernen op den duur onder druk te staan. We willen met gemeenten hun centrumgebieden divers, compact én toekomstbestendig maken. Vooral aan de randen van de winkelgebieden en in de straten daaromheen zien wij kansen om panden geschikt te maken als woning.”
Winkeltransformatie kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van het woningtekort , denkt Cees Loggen, gedeputeerde wonen. “De komende 10 jaar zijn in Noord-Holland ruim 130.000 woningen nodig. Het tempo van huidige winkeltransformatie ligt laag en het aantal plannen is beperkt. Het onderzoek dat wij hebben laten doen laat zien dat er in veel gemeenten meer mogelijk is. De komende jaren willen wij gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het realiseren van kansrijke projecten.”
De provincie wil samen met gemeenten onderzoeken welke projecten kans van slagen hebben en welke bestaande subsidieregelingen daarvoor ingezet kunnen worden.