Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwart van nieuwbouwproject Buurthaven op NDSM-terrein is voor 'vitale ouderen'

Image

Ontwikkelaar G&S& en de Alliantie Ontwikkeling hebben vorige week op de PROVADA hun bouwplan voor een nieuw 'sociaal hart' op NDSM-werf gepresenteerd. Het nieuwbouwplan Buurthaven op kavel B7 bestaat uit 207 sociale- en eeuwigdurende middeldure huurwoningen, een aantal sociaal-maatschappelijke functies en een gemeenschappelijk groen hof. Bijzonder is dat minimaal vijftig woningen worden toegewezen aan 'vitale ouderen'. BuurtHaven wordt naar verwachting eind 2027 opgeleverd.

Deze afspraken waren overigens al in juni 2023 gemaakt. Toen besloot de gemeente Amsterdam medewerking te verlenen aan omzetting van het eerdere woonprogramma. Ontwikkelaar G&S& zag onder de toenmalige marktomstandigheden geen haalbare business case meer voor een programma met veel vrijesectorwoningen. Het vrije sectordeel (50%) werd daarbij volledig omgezet naar permanente middenhuur. Eerder stemde het college in met een vergelijkbare programmawijziging in de wijk Elzenhagen Zuid. 

Woningcorporatie De Alliantie wordt straks eigenaar van de sociale en middeldure huurwoningen van het complex Buurthaven met 207 woningen. Het woonprogramma omvat minimaal 50 seniorenwoningen (verdeeld over beide segmenten) en woninggroottes van gemiddeld minimaal 60 m2 gbo. Er geldt voor een kwart van alle woningen een voorrangsregeling voor Noorderlingen. Het ensemble bestaat uit vijf losse gebouwdelen die onderling flink verschillen. Enigszins verwarrend is dat er in Amsterdam Noord ook een parkje/hondenuitlaatplek Buurthaven is bij de Sixhaven.

Deze nieuwe afspraak ging gepaard met een forse verlaging van de grondprijzen. Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) wilde daarmee de woningproductie veilig stellen: “De markt is momenteel ontzettend ingewikkeld en het is vechten voor elk project. De vraag is groot, daarom ben ik blij met elk project dat wordt gestart. Hier hebben we meer middeldure en sociale huur voor elkaar gekregen. Dat is goed nieuws voor Amsterdam Noord.”

NDSM Werf

De ontwikkelcombinatie &G&S, onderdeel van VolkerWessels, heeft de ontwikkelrechten voor alle negen B-kavels op NDSM Werf. Een aantal daarvan is reeds opgeleverd. In totaal gaat het om circa 1.750 woningen. Op kavel B7 op het westelijk deel komt een aantal opgaven samen: in het programma staan naast de 207 woningen ook een buurtkamer, een gebiedscentrale voor koudelevering (onderdeel WKO-systeem) en een kinderopvang, basisschool en gymzaal in een Integraal Kindcentrum. Stuk voor stuk redenen om verdere bouwvertraging te voorkomen. In het oorspronkelijke programma was het uitgangspunt minimaal 30 procent sociale huur en de rest vrije sector.