De Key wil van woningbezit in Zandvoort af

09.08.18
De Key wil van woningbezit in Zandvoort af

De Key wil zijn woningbezit in Zandvoort afstoten. De woonstichting maakte bekend actief op zoek te gaan naar een geschikte woningcorporatie in de regio Zuid-Kennemerland om de woningen over te nemen. De Key denkt dat een corporatie in de regio Zuid-Kennemerland de belangen van huurders in Zandvoort beter kan behartigen, "zeker nu de gemeenten Zandvoort en Haarlem nauw samenwerken."

De Key stelt een aantal voorwaarden ten aanzien van huurbeleid en behoud van het kantoor in Zandvoort. Het Huurdersplatform Zandvoort (HPZ) heeft vetorecht bij de keuze voor een kandidaat. De woonstichting neemt meer dan twee jaar de tijd om een geschikte partij te vinden. Als er geen kandidaat wordt gevonden, blijft het Zandvoorts bezit van De Key.

Volgens het jaarverslag 2017 bestaat de portefeuille in Zandvoort uit 2.257 sociale huurwoningen, 283 huurwoningen in de vrije sector en 390 parkeerplekken. Ook bezit de Key in Zandvoort enige tientallen woon/zorg-eenheden, 20 panden met een maatschappelijke bestemming en 29 winkels en ander bedrijfsonroerend goed.

Met de voorgenomen verkoop van het Zandvoortse bezit zet de Key defacto een volgende stap in zijn voornemen om zich vooral te richten op het huisvesten van Amsterdamse studenten en andere starters.

Eerder deze zomer maakten de corporaties met bezit in de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland, waaronder de Key, bekend hun sociale huurwoningen via dezelfde website te gaan aanbieden: www.mijnwoonservice.nl.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS