De Key mist KWH-label

25.01.13
De Key mist KWH-label

De participatiemogelijkheden van huurders zijn nog niet van voldoende kwaliteit om woonstichting De Key in aanmerking te laten komen voor het KWH-label. Zo blijkt uit vorig jaar gehouden enquêtes onder leden van bewonerscommissies en huurders. De Key heeft wel een heldere visie op participatie, maar deze moet nog concreet worden uitgewerkt.
Volgens het KWH zijn bewonerscommissies weinig bekend met talen, rollen en verantwoordelijkheden. Huurdersvereniging Arcade en bewonerscommissies ervaren niet altijd dat zij invloed hebben op het beleid. Bewoners willen eerder en beter over onderhoud en planning worden geïnformeerd. En bewonerscommissies hebben de indruk dat er minder mogelijk is dan voorheen. Ook voelen zij zich nog onvoldoende gezien als partner.
Het KWH doet een aantal aanbevelingen. De corporatie moet de communicatie duidelijker maken en praktische instrumenten uitwerken die goed aansluiten bij de wensen van de huurders.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS