Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamermotie moet voorkomen dat geluidsregels strenger worden in nieuwe Omgevingswet

Image

De bestaande geluidsregels moeten beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet. Dat is de strekking van de motie Koerhuis die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Koerhuis wil naar eigen zeggen met deze motie een einde maken aan de onzekerheid bij gemeenten en bouwers over de uitwerking van de geluidsregels in de Omgevingswet.

Afgelopen zomer luidden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en 56 gemeenten de ‘noodklok’. Hun boodschap: de wijze waarop geluidsregels worden ingepast in de nieuwe Omgevingswet maakt woningbouw op veel plekken in de regio niet meer of slechts met grote moeite haalbaar. Minister Ollongren wimpelde destijds de bezwaren weg.

Voor grote delen van de Metropoolregio Amsterdam dreigde woningbouw een nog lastiger opgave te worden, was september vorig jaar de waarschuwing van de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof, tevens voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol. Hij lichtte zijn vrees in NUL20 toe. De wijze waarop geluidsregels worden ingepast in de nieuwe Omgevingswet maakt woningbouw volgens hem op veel plekken in de regio niet meer of slechts met grote moeite haalbaar. In de nieuwe wet moet vliegtuiglawaai namelijk worden opgeteld bij het geluid van andere geluidsbronnen; tegelijkertijd telt vliegtuiglawaai zwaarder mee. Olthof: “Het bij elkaar optellen van verschillende geluidsbronnen, luchtvaart, industrie, verkeer is een ontzettend complexe aangelegenheid. Tegelijkertijd gaat luchtvaartgeluid in die optelsom zwaarder meetellen. Dat leidt tot een kaartje met een groot gebied waar het leefklimaat slecht of zeer slecht zou zijn, zonder dat sprake is van extra vluchten.”

De gedeputeerde benadrukte niet te pleiten voor extra geluidsruimte. “We ageren tegen het feit dat zonder wijziging van het aantal vluchten toch een groter gebied wordt aangewezen waar het slecht of heel slecht wonen is. Gemeenten worden hierdoor met een enorm probleem opgezadeld.”
Minister Ollongren zag het probleem niet. Volgens de landsadvocaat kunnen lagere overheden namelijk bij gemotiveerde argumentatie positief beslissen ten gunste van woningbouw. En ook andere juristen meenden dat de soep niet zo heet gegeten. Olthof is bang dat zo'n kaartje een eigen leven gaat leiden.