Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinetsplannen: ruim 30% huurwoningen boven liberaliseringsgrens

Kabinetsplannen: ruim 30% Amsterdamse huurwoningen boven liberaliseringsgrens

update: 18 april

Het kabinet wil alle gereguleerde woningen 25 extra punten toekennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit betekent volgens berekeningen van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven dat straks ruim 88 duizend huurwoningen boven de liberaliseringsgrens van 142 punten vallen. Dat is 32 procent van de huurwoningvoorraad. Op dit moment heeft 9,3% van de huurwoningen meer dan 142 punten.

Volgens het kabinetsvoorstel van 15 april krijgen alle woningen in schaarstegebieden er 25 punten bij.  Dit betekent dat de maximaal toegestane huur van deze woningen met zo'n 120 euro omhoog gaat, tenminste voorzover ze in het gereguleerde segment blijven. Woningen die boven de 142 punten uitstijgen komen in de vrije sector, waar de markt de prijs bepaalt. Volgens berekeningen van de gemeente betreft dat 63.000 extra woningen. In totaal hebben dan 88.287 woningen, waarvan 62.826 corporatiewoningen, volgens dit nieuwe puntensysteem meer dan 142 punten. Dit nog afgezien van extra punten die te verdienen zijn met een groen energielabel.

Overigens betekent dit niet dat automatisch de huren fors stijgen. Het puntenstelsel geeft alleen de maximumgrens van de huur aan. In de praktijk maken corporaties met de gemeente afspraken over de gewenste gemiddelde huurhoogte voor de doelgroepen van sociale huurwoningen. Voor zittende huurders geldt bovendien dat de jaarlijkse huurverhoging wettelijk is beperkt tot de inflatie.

Naar verwachting zullen de huren van vrijkomende huurwoningen in populaire buurten bij mutatie wel flink stijgen. Dit te meer daar het  Rijk een flinke financiële druk op corporaties legt om hun inkomsten te verhogen.  Vanaf 2015 moeten verhuurders  namelijk - wederom volgens het Regeerakkoord - jaarlijks 760 miljoen euro gaan meebetalen aan de huursubsidie.

De minister is van plan om de maatregel per 1 juli 2011 in te voeren.