Juridische twijfels over houdbaarheid 30-dagengrens voor Airbnb

14.02.18
Juridische twijfels over houdbaarheid 30-dagengrens voor Airbnb

Per 1 februari 2019 wil Amsterdam de huidige 60-dagengrens voor vakantieverhuur terugbrengen naar dertig dagen. Wethouder Laurens Ivens besloot daar kort geleden toe na lange aarzeling over de legitimiteit van verdere beperking. Amstelveen ging Amsterdam al voor. Volgens Ivens biedt een recente uitspraak van de rechter voldoende rechtszekerheid om de termijn verder terug te brengen. In de Amsterdamse advocatuur bestaan daar twijfels over. Volgens juriste Meena Kahyap van De Koning Vergouwen Advocaten kan de uitspraak waar Amsterdam naar verwijst niet dienen als basis voor de 30-dagengrens.

Volgens Kahyap is de rechtbank Amsterdam in zijn vonnis van 5 december 2017 in de fout gegaan: "In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat – ook in het geval van permanente bewoning – tijdens de perioden dat de woning verhuurd wordt, sprake is van onttrekking van woonruimte aan de bestemming bewoning. Deze uitspraak is in strijd met de Huisvestingswet en daarmee fundamenteel onjuist."
De rechtbank verwijst in zijn vonnis naar twee uitspraken van de Raad van State, waaruit zou blijken dat vakantieverhuur tot gevolg heeft dat de woning niet beschikbaar is voor bewoning en dus is onttrokken. Wat de rechtbank volgens Kahyap over het hoofd heeft gezien, is dat in beide uitspraken geen sprake was van permanente bewoning door de hoofdbewoner. In beide gevallen werd de woning alleen af en toe verhuurd aan toeristen en stond de woning verder leeg.
Kahyap: "De uitspraken van de Afdeling zijn echter niet van toepassing op de casus waarover de rechtbank Amsterdam op 5 december 2017 oordeelde, omdat in deze zaak de woning permanent wordt bewoond door een gezin. Ik hoop dat hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak van 5 december 2017. Deze uitspraak is onjuist en kan in ieder geval niet dienen als basis voor het terugbrengen van de 60-dagengrens naar dertig dagen."

De 60-dagengrens is gebaseerd op een interpretatie uit de huisvestingswet dat vanaf zes maanden verhuur aan toeristen sprake is van woningonttrekking. Zes maanden is twintig weekenden drie dagen verhuren, dus bij zestig dagen is de grens bereikt, zo is de redenering. Volgens Kahyap wordt met deze redenering het zesmaandencriterium al flink opgerekt.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS