Overslaan en naar de inhoud gaan

Jubelton met driekwart verlagen lukt wel vanaf 2023

Image

De 'jubelton', de fiscaal gunstige schenking voor het eigen huis, wordt toch mogelijk volgend jaar al aangepakt. Niet afgeschaft, maar wel met zo'n driekwart verlaagd van 106.000  naar 27.231 euro. Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij, vooruitlopend op een uitgewerkt voorstel, aan de Tweede Kamer. 

De afschaffing van de jubelton is opgenomen in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De onbelaste schenking voor de aankoop van een huis zou alleen maar bijdragen aan verdere oververhitting van de woningmarkt en bovendien andere starters zonder rijke ouders - want daar gaat het meestal om - benadelen. Maar het kabinet gaf direct mee dat invoering voor 2024 niet realistisch was. Dat kon de veelgeplaagde Belastingdienst niet aan.

Daar nam een deel van de Kamer geen genoegen mee. Helemaal afschaffen vanaf 2023 lukt echt niet, schrijft Van Rij nu in antwoord op Kamervragen. Daarvoor is een structuuraanpassing nodig. Maar verlagen kan wel. Dan is het volgens hem logisch om aan te sluiten bij het bedrag van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen. Dat bedrag is 27.231 euro. Dat is voor de Belastingdienst relatief eenvoudig in te voeren en is volgens hem ook beter uit te leggen.

Er is echter wel een verschil: de  schenkingsvrijstelling EW voor de aankoop van een woning is niet alleen van toepassing op schenkingen in ouder-kindrelaties, maar ook op schenkingen tussen derden. 

Trefwoorden