Overslaan en naar de inhoud gaan

Sara Khalloufi wint Jeroen van der Veer Scriptieprijs 2022

Image

In museum ‘t Schip ontving Sara Khalloufi op 24 januari de tweede Jeroen van der Veer Scriptieprijs voor haar masterscriptie over 'Thuisgevoel en de rol van gemengd wonen'. Khalloufi onderzocht voor haar master Human Geography (Utrecht Universiteit) in hoeverre vrouwelijke statushouders zich thuis voelen in de gemengde complexen voor statushouders en Nederlandse woonstarters. Uit haar onderzoek blijkt dat het thuisgevoel van vrouwelijke nieuwkomers verschilt van mannelijke nieuwkomers.

Dat zich (minder) thuis voelen blijkt bij vrijwel alle vrouwelijke nieuwkomers gerelateerd te zijn aan hun gender. Enerzijds waarderen zij de grotere vrijheden die vrouwen hier hebben. Maar ze voelen zich in de gemengde woonomgeving vaak geïntimideerd en onveilig vanwege de mannelijke medebewoners uit dezelfde cultuur. Khalloufi: "Hun verhalen waren heel ingrijpend. Veel vrouwen waren ook zo blij dat ze hun verhaal met me konden delen. Ik ben blij dat ik ze op deze manier een stem heb kunnen geven." Zij adviseert de Amsterdamse corporaties niet meer te investeren in grote gemengde woonprojecten. En bovendien te zorgen voor 50/50 verdeling tussen mannen en vrouwen. Ook is ze er voorstander van ook 'women only'-woonomgevingen te creëren. 

Juryvoorzitter Josja van der Veer: "het genderperspectief in de studie van Sara levert een bijzonder inzicht op. Het gaat hier bij het thuisgevoel niet om discriminatie en integratie. Bij deze vrouwen blijkt dat het je thuis voelen ook belemmerd kan worden omdat men samenwoont met mannen uit het thuisland. Dat is in haar scriptie heel zorgvuldig gerapporteerd. De citaten raken je wel."

Genomineerden

Er werden dertien scripties ingezonden van acht universiteiten. Via twee selectierondes nomineerde de jury drie kanshebbers. Naast Sara Khalloufi waren dat Jimmy Verheij en Malika van de Weerd. Voor de master Real Estate (Amsterdam School of Real Estate) onderzocht Verheij het effect van de verkoop van corporatiewoningen op de sociale samenhang in Amsterdamse buurten. Op basis van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens concludeert hij dat levendige volksbuurten vatbaarder zijn voor een afbreuk van sociale samenhang dan rustige woonwijken. Voor haar master Metropolitan Analysis, Design and Engineering (AMS) onderzocht Malika hoe de transitie naar circulair bouwen sneller kan. Op basis van literatuur, focusgroepen en interviews concludeert zij dat voor een succesvolle transitie vooral betere samenwerking in de bouwketen nodig is. De techniek is niet meer het grote probleem. Zij doet concrete aanbevelingen hoe die samenwerking kan verbeteren.

Jury en prijs

De Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (AFWC) riep de prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van volkshuisvesting in het leven ter herinnering aan onderzoeker en collega Jeroen van der Veer. Hij overleed eind 2020 op 56-jarige leeftijd. Jeroen werkte ruim 23 jaar bij de AFWC en heeft vele studenten begeleid bij hun scriptie. “Met de Jeroen van der Veerprijs willen we vanuit de passie en gedrevenheid van Jeroen een blijvend podium bieden aan vernieuwend en concreet toepasbaar onderzoek”, aldus Anne-Jo Visser, directeur AFWC. De prijs wordt jaarlijks toegekend. Zij memoreerde dat Jeroen niet vanuit de ivoren toren van de wetenschap wilde werken, maar dicht bij de praktijk toepasbaar onderzoek wilde doen. 

De jury bestond uit Gerard Anderiesen, Fenne Pinkster, Maarten van Poelgeest en Josja van der Veer (voorzitter en zuster van Jeroen). De prijs gaat gepaard met een geldbedrag van 1.000 euro.


Interview met de winnaar Sara Khalloufi

Trefwoorden