Jaarverslag Ymere 2015: 359 nieuwe huurwoningen

04.05.16
Karin Laglas - bestuursvoorzitter Ymere
Jaarverslag Ymere 2015: 359 nieuwe huurwoningen

Woningcorporatie Ymere heeft vorig jaar 359 nieuwe huurwoningen opgeleverd; een stijging van meer dan tien procent ten opzichte van een jaar eerder. Zo blijkt uit het Jaarverslag over 2015. Wel nam het totale woningbestand af met meer dan negenhonderd zelfstandige woningen naar 76.553 woningen. Ook werden afgelopen jaar 1.214 woningen verbeterd. Ymere investeerde vorig jaar 105 miljoen euro in woningonderhoud. De mutatiegraad daalde in 2015 naar 5,8 procent.
Ymere kiest nadrukkelijk, zo schrijft bestuursvoorzitter Karin Laglas, voor betaalbare en goede woningen. Door de stijgende prijzen wordt het voor mensen met een bescheiden inkomen steeds moeilijker om in de Metropoolregio Amsterdam een passende woning te vinden. Haar corporatie is financieel gezond. Het jaarresultaat verbeterde afgelopen jaar sterk door de aantrekkende woningmarkt en verlaging van de bedrijfskosten sterk: van 176 miljoen euro in 2014 naar 347 miljoen euro in 2015. Die winst wordt deels veroorzaakt door de gestegen vastgoedprijzen. Er zijn niet onmiddellijk extra middelen beschikbaar voor onderhoud, nieuwbouw of beperking van de huurprijzen. Om ook in de toekomst gezond te blijven zijn volgens Laglas extra financiële buffers noodzakelijk.
In 2015 verkocht Ymere 94 gerenoveerde woningen en leverde de corporatie nog 290 nieuwe koopwoningen op. Dat aantal zal de komende jaren verder afnemen. "Het bouwen van koopwoningen behoort niet meer tot de focus van Ymere, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waarin het volkshuisvestelijk belang daar om vraagt en de markt dergelijke woningen niet biedt", aldus het Jaarverslag.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS