Ivens: "Maak van onderhuur een economisch delict"

06.03.19
Wethouder Laurens Ivens
Ivens: "Maak van onderhuur een economisch delict"
Er zijn zo veel huurders die hun corporatiewoning illegaal verhuren dat het noodzakelijk is om die praktijk strafbaar te stellen en woonfraudeurs hun winsten te ontnemen. Dat zegt wethouder Laurens Ivens in een interview met het FD. Hij roept daarvoor hulp in van politiek Den Haag.
 
'Het tekort aan betaalbare woningen is zó opgelopen, dat dit gedrag op geen enkele manier is uit te leggen', aldus Ivens. Hij benadrukt dat fraudeurs bijna nooit een sanctie ontvangen, als het al lukt voldoende bewijslast te verzamelen om hen uit te zetten. Corporaties geven de fraudeur liever de tijd om vrijwillig te verkassen uit angst voor slepende juridische procedures. 
Naar schatting 10 tot 20 procent van de corporatiewoningen wordt illegaal verhuurd. Ivens zegt geschrokken te zijn van deze cijfers, maar vijftien jaar terug werden ook al dergelijke aantallen genoemd. Niemand overigens die het echt weet, het kenmerk van illegaliteit. Wat er wel speelt is dat het aantal geconstateerde woonfraude-gevallen die tot ontruiming leiden, afneemt. Corporaties en gemeente verwijten elkaar dat ze minder prioriteit aan opsporing van illegale verhuur geven. Ivens 'herkent zich niet in dit beeld' zegt hij in het FD-interview. Wel neemt het aantal meldingen af en worstelen de fraudeteams met de nieuwe privacy-regels. Hij zou graag zien dat woonfraudeurs steviger worden aangepakt, om de afschrikwekkende werking te verhogen. Nu is veelal de enige sanctie de beëindiging van het wooncontract van een woning die ze toch al niet meer zelf gebruikten. In een enkel geval hebben corporaties met succes de gemaakte winst teruggehaald bij huurders die hun woning vanuit winstbejag onderverhuurden. Maar het 'baanbrekende vonnis' uit 2008 ten gunste van Ymere heeft weinig navolging gekregen. Toen raakte de huurder niet alleen zijn woning en de gemaakte winst van €13.800 kwijt, maar moest hij ook de gemaakte juridische kosten aan Ymere betalen.
   
Later deze maand is er een Kamerdebat over woonfraude. Vorig jaar maart dienden de Kamerleden Daniël Koerhuis (VVD) en Sandra Beckerman (SP) al een motie in om illegale onderhuur zwaarder te bestraffen. Minister Ollongren heeft zich er tot dusver nog niet over uitgesproken.
 
Lees ook:  
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS