Overslaan en naar de inhoud gaan

Invoering huurverhoging onder grote tijdsdruk

De invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt voor de verhuurders een race tegen de klok. De Belastingdienst is pas recent gestart met het aanleveren van inkomensverklaringen. Tal van corporaties hebben volgens brancheorganisatie Aedes nog geen gegevens. Bovendien bevat de aangeleverde informatie een fors percentage foutmeldingen. Uiterlijk 23 april moeten de brieven naar de huurders de deur uit.

Getuige meldingen op Twitter worstelen veel verhuurders met de tijdige doorberekening van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De tijdsdruk is enorm. De wet werd pas op 13 maart vastgesteld. De bureaucratische verwerking kost tijd. Volgens Aedes kunnen nog altijd veel corporaties geen inkomensverklaringen van huurders opvragen bij de Belastingdienst.
En als de lijsten worden verstrekt blijken daar veel fouten in te zitten. Volgens Niels Raat van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gaat het om foutpercentages tussen de 10 en de 20 procent. Dat kan komen omdat inkomensgegevens ontbreken of omdat er een foute match is tussen de woningbestanden van Belastingdienst en corporatie. Raat: "Gemeenten en corporaties hanteren een uniek BAG-nummer voor onroerend goed, maar de Belastingdienst gebruikt een ander systeem." Dat geeft volgens hem met name in Amsterdam met al zijn verschillende aanduidingen voor etages veel fouten.
De corporaties moeten nu binnen enkele weken handmatig de enorme aantallen foute matches corrigeren. De deadline valt ook nog extra vroeg vanwege alle feestelijkheden eind april. Om tijdige bezorging voor 1 mei te garanderen moeten de brieven met de huurverhoging uiterlijk 23 april op de post. Anders kan de huurverhoging niet per 1 juli ingaan.
Daarmee kan het dossier niet worden gesloten. Naar verwachting zal een fors aantal huurders bezwaar aantekenen tegen de opgelegde extra huurverhoging. De inkomensverklaringen zijn gebaseerd op de opgetelde belastingaanslagen 2011 van de toenmalige leden van een huishouden.