Overslaan en naar de inhoud gaan

Institutionele beleggers in Utrecht begrenzen huurverhogingen

Image

Voor huurders van 6.300 woningen in de vrije sector in Utrecht wordt de komende vier jaar de jaarlijkse huurverhoging begrensd tot inflatie plus maximaal 1 procent. Ook zullen middenhuurwoningen in de vrije sector waar mogelijk worden toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen, bij voorkeur aan mensen die doorstromen vanuit de sociale huursector. Dat hebben de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en de gemeente Utrecht afgesproken.

Utrecht is de eerste stad in Nederland met deze afspraken.De afspraken gaan over de huurwoningen van de leden van de IVBN die in de vrije sector vallen en die duurder zijn dan 720 euro per maand (grens sociale huurwoningen). Dat is ongeveer een kwart van de totale huurvoorraad boven de 720 euro in de stad Utrecht. “We zijn blij dat we dit met IVBN zijn overeengekomen. Het sluit aan bij eerdere stappen die we hebben gezet om de huurstijging te matigen en de doorstroming te verbeteren”, aldus wethouder Kees Diepeveen van Wonen.

Doordat de vraag naar betaalbare middenhuurwoningen in de vrije sector veel groter is dan het aanbod, zet Utrecht zich verder maximaal in om het aantal beschikbare woningen in dit prijssegment te vergroten. In het Stadsakkoord Wonen, dat afgelopen najaar werd gesloten, is daarom al met tien IVBN-leden afgesproken om de komende vijf jaar 4.500 middenhuurwoningen te bouwen.

Ook betaalbaarheid van huurwoningen is een belangrijk speerpunt voor Utrecht. Daarom stelde de IVBN voor om de jaarlijkse reguliere huurstijging voor zittende huurders in de vrije sector de komende vier jaar te begrenzen tot inflatie plus maximaal 1 procent. Deze beperking van de jaarlijkse reguliere huurstijging geldt ook voor eventuele nieuwe huurders van deze bestaande woningen. Alleen als met instemming van de huurder tussentijdse investeringen in de woning worden gedaan kan dit tot een hogere huurverhoging leiden.

Utrecht wil dat vrije sector huurwoningen tot de middenhuurgrens - in Utrecht is dat op dit moment 966 euro- beschikbaar komen voor mensen die daar het meest op aangewezen zijn. IVBN-leden zullen dan ook zo veel mogelijk, maar in ieder geval 25 procent van de vrijkomende bestaande huurwoningen tot de middenhuurgrens met voorrang verhuren aan huishoudens met een middeninkomen. Bij voorkeur aan doorstromers uit de sociale sector.

Ook in Amsterdam vinden gesprekken plaats met (institutionele) beleggers over de bouw van meer middenhuurwoningen en een beperking van de jaarlijkse huurverhoging. Beleggers dreigden afgelopen najaar niet langer in Amsterdam te willen investeren vanwege torenhoge grondprijzen en langdurige beperking van de huurstijgingen. De gemeenteraad verlangt van wethouder Ivens een soepele opstelling.