Institutionele beleggers in Utrecht begrenzen huurverhogingen

20.12.19
Institutionele beleggers in Utrecht begrenzen huurverhogingen

Voor huurders van 6.300 woningen in de vrije sector in Utrecht wordt de komende vier jaar de jaarlijkse huurverhoging begrensd tot inflatie plus maximaal 1 procent. Ook zullen middenhuurwoningen in de vrije sector waar mogelijk worden toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen, bij voorkeur aan mensen die doorstromen vanuit de sociale huursector. Dat hebben de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) en de gemeente Utrecht afgesproken.

Utrecht is de eerste stad in Nederland met deze afspraken.De afspraken gaan over de huurwoningen van de leden van de IVBN die in de vrije sector vallen en die duurder zijn dan 720 euro per maand (grens sociale huurwoningen). Dat is ongeveer een kwart van de totale huurvoorraad boven de 720 euro in de stad Utrecht. “We zijn blij dat we dit met IVBN zijn overeengekomen. Het sluit aan bij eerdere stappen die we hebben gezet om de huurstijging te matigen en de doorstroming te verbeteren”, aldus wethouder Kees Diepeveen van Wonen.

Doordat de vraag naar betaalbare middenhuurwoningen in de vrije sector veel groter is dan het aanbod, zet Utrecht zich verder maximaal in om het aantal beschikbare woningen in dit prijssegment te vergroten. In het Stadsakkoord Wonen, dat afgelopen najaar werd gesloten, is daarom al met tien IVBN-leden afgesproken om de komende vijf jaar 4.500 middenhuurwoningen te bouwen.

Ook betaalbaarheid van huurwoningen is een belangrijk speerpunt voor Utrecht. Daarom stelde de IVBN voor om de jaarlijkse reguliere huurstijging voor zittende huurders in de vrije sector de komende vier jaar te begrenzen tot inflatie plus maximaal 1 procent. Deze beperking van de jaarlijkse reguliere huurstijging geldt ook voor eventuele nieuwe huurders van deze bestaande woningen. Alleen als met instemming van de huurder tussentijdse investeringen in de woning worden gedaan kan dit tot een hogere huurverhoging leiden.

Utrecht wil dat vrije sector huurwoningen tot de middenhuurgrens - in Utrecht is dat op dit moment 966 euro- beschikbaar komen voor mensen die daar het meest op aangewezen zijn. IVBN-leden zullen dan ook zo veel mogelijk, maar in ieder geval 25 procent van de vrijkomende bestaande huurwoningen tot de middenhuurgrens met voorrang verhuren aan huishoudens met een middeninkomen. Bij voorkeur aan doorstromers uit de sociale sector.

Ook in Amsterdam vinden gesprekken plaats met (institutionele) beleggers over de bouw van meer middenhuurwoningen en een beperking van de jaarlijkse huurverhoging. Beleggers dreigden afgelopen najaar niet langer in Amsterdam te willen investeren vanwege torenhoge grondprijzen en langdurige beperking van de huurstijgingen. De gemeenteraad verlangt van wethouder Ivens een soepele opstelling.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.