Overslaan en naar de inhoud gaan

Inkomensafhankelijke huurverhoging wordt norm

Image
update 2 mei

Het overgrote deel (80%) van de woningcorporaties past in 2014 de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Vorig jaar was dat nog tweederde. De corporatiehuren stijgen in 2014 met 3,9 procent. Dit blijkt uit een enquête onder leden door branchevereniging Aedes. De gemiddelde huurverhoging is bijna net zo hoog als in 2013.

Woningcorporaties verhogen de huren dit jaar met gemiddeld 3,9 procent. In 2013 was dit 4,1 procent. De gemiddelde huur van sociale huurwoningen is nu 475 euro per maand. Corporaties vragen gemiddeld 63,1 procent van de huur die ze maximaal mogen vragen volgens het puntensysteem voor huurwoningen. Dat veel meer corporaties het inkomen een rol laat spelen bij de huurverhoging komt omdat de uitvoeringsproblemen zijn afgenomen. De invoering in 2013 was een haastklus. Belastingdienst en verhuurders hadden zeer weinig tijd zich op de nieuwe overheidsmaatregel voor te bereiden. Een aantal corporaties weigert overigens om principiële redenen te differentiëren naar inkomen. Ook huurdersorganisaties blijven zich mede vanwege privacy-overwegingen verzetten tegen de 'gluurverhoging'. Op een aantal punten heeft hun kritiek tot aanpassing van procedures geleid. Er zijn overigens ook veel corporaties (69 procent) die bij een deel van de woningen een lager dan maximaal verhogingspercentage te rekenen. In 2013 was dit nog 37 procent. De corporaties noemen hiervoor als belangrijkste reden de betaalbaarheid van hun woningen. Voor de meeste huurders vindt de huurverhoging die op 1 juli plaats. De Aedes-enquête werd door 209 woningcorporaties (63 procent) ingevuld.

Alle Amsterdamse passen de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Dat leidt bij ruim een kwart van de huurders tot een extra huurverhoging Zie HIER). De gemiddelde huur van een sociale huurwoning in Amsterdam is op dit moment 450 euro.