Inkomensafhankelijke huur zorgt voor groot koopkrachtverlies

14.11.12
Ronald Paping (Woonbond)
Inkomensafhankelijke huur zorgt voor groot koopkrachtverlies

Huurders met een middeninkomen worden zwaar getroffen door de inkomensafhankelijke huurverhoging die VVD en PvdA hebben afgesproken in het regeerakkoord. Volgens de Woonbond kan bijna een half miljoen huurders een koopkrachtdaling van 10 procent tegemoet zien. De bond noemt dat onaanvaardbaar.

De huur van huishoudens met een modaal inkomen (>€34.000) gaat volgens het regeerakkoord ieder jaar met 2,5% boven inflatie stijgen; bij een gezinsinkomen van meer dan 43.000 euro is de stijging zelfs ieder jaar 6,5 procent boven inflatie. Dit is om scheefwonen te ontmoedigen. Het percentage toeslag is onafhankelijk van de huur die ze nu al betalen, mits onder de liberaliseringsgrens (<664).

Bijna een half miljoen huurders verdient volgens de Woonbond meer dan de ‘scheefhuurgrens’ van 43.000 euro. We moeten daarbij volgens de Woonbond niet denken aan veelverdieners: "hun gemiddelde jaarinkomen ligt gemiddeld vijfentwintigduizend euro lager dan dat van de middeninkomens wiens koopkracht moest worden gerepareerd door het aanpassen van de inkomensafhankelijke zorgpremie."

In het plan 'Wonen 4.0' werd zowel voor de afbouw van de hypotheekrente als van de verhoging tot markthuren een zeer geleidelijk pad gekozen. Die geleidelijkheid ontbreekt bij de aanpak van het scheefwonen. In 5 jaar tijd kunnen ze een huurstijging van 54 procent tegemoet zien. Een ‘scheefhuurder’ die nu €400 per maand betaalt, zit over vijf jaar met een huur van €615. Wie nu €500 per maand betaalt, ziet de huur naar €784 stijgen. aldus de Woonbond.

Niet in koopkrachtplaatjes

Het effect van de huurstijgingen is niet zichtbaar in de koopkrachtplaatjes van het CPB. De huurstijging is wel meegenomen in de prijsontwikkeling, waarmee het koopkrachteffect ervan over alle Nederlanders wordt uitgesmeerd. Dat heeft volgens de Woonbond tot gevolg dat het effect voor huurders sterk wordt onderschat, terwijl het voor huiseigenaren juist overschat wordt. Voor huurders valt de koopkracht veel lager uit dan de CPB-cijfers suggereren.

"De inkomensafhankelijke huurverhoging lost de problemen op de woningmarkt niet op", zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ''Omdat er door de verhuurdersheffing niet meer in de huursector geïnvesteerd kan worden blijft doorstroming een utopie." Huurders met een inkomen net boven modaal hebben weinig mogelijkheden om te verhuizen; hun inkomen is veelal te laag of te onzeker voor een hypotheek, en ook te laag om te voldoen aan de minimum inkomenseisen die commerciële verhuurders stellen. Hen rest dan niets anders dan blijven zitten waar ze zitten, maar daar wel een veel hogere huur voor betalen.

De huur van huishoudens met een modaal inkomen (>€34.000) gaat volgens het regeerakkoord ieder jaar met 2,5% boven inflatie stijgen; bij een gezinsinkomen van meer dan 43." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.