IBW-N: 'Investeer eens echt in betaalbare sociale nieuwbouw'

27.02.2017
Image

Lage en middeninkomens hebben bijna geen kans meer op een betaalbare huurwoning. Zo concludeert IBW-N, het samenwerkingsverband van huurders en huurdersorganisaties uit Amsterdam-Noord. Om een einde te maken aan de slechte situatie in de sociale sector moet de verhuurderheffing afgeschaft. Ook verlangt IBW-N meer daden van de gemeente. Er moet voldoende bouwgrond beschikbaar worden gesteld voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Ook bepleiten zij onderzoek naar de mogelijkheden om weer een gemeentelijk woningbedrijf te beginnen.

Terwijl het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens daalt, ondervinden huurders de desastreuze gevolgen van aanhoudende huurverhogingen. Een huurwoning waar medio 2013 nog 488 euro voor moest worden betaald, kost drie jaar later 552 euro. Voor zogeheten scheefwoners is de huurverhoging nog veel omvangrijker. Zij betalen 75 tot 120 euro in de maand meer.

"Het sprookje dat er voldoende sociale huurwoningen zijn gaat niet meer op", zo schrijft IBW-N in de notitie 'Eerlijke verdeling van de schaarste bestaat niet'. De verkoop van sociale huurwoningen moet volgens hen per direct gestopt. IBW-N mist daadkracht bij politiek en corporaties. "Met het huidige beleid moet radicaal worden gebroken," aldus het samenwerkingsverband. De landelijke overheid moet ook de BTW op bouwkosten verlagen, een deel van de onrendabele kosten van sociale nieuwbouw compenseren en de jaarlijkse huurverhoging mag niet hoger zijn dan de inflatie. De gemeente zou verder een gemeentelijk investeringsfonds moeten oprichten en de grondprijs structureel moeten verlagen voor de bouw van woningen met een huur tussen 710 en 850 euro. Van corporaties verwacht IBW-N dat zij 'nu eens echt investeren in betaalbare sociale nieuwbouw'.