Huurdersoverleg Zaanstreek maakt bezwaar tegen stapeling eisen woningbouw

30.11.20
Huurdersoverleg Zaanstreek maakt bezwaar tegen stapeling eisen woningbouw

Het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) maakt bezwaar tegen de stapeling van gemeentelijke eisen bij de bouw van nieuwe woningen in Zaanstad. De huurders ageren met name tegen strikte eisen op gebied van behoud van cultuurhistorische waarde. “De geschiedenis is iets dat niet mag worden vergeten, maar dat mag niet ten koste gaan van de bouw van die zo broodnodige woningen”, zegt HoZ-voorzitter Onno Elema.

Volgens het huurdersoverleg verdient woningbouwversnelling de hoogste prioriteit. Het past daarom niet extra eisen te stellen. Corporaties, huurders en gemeente hebben over het bouwprogramma eind vorig jaar prestatieafspraken gemaakt, maar in werkelijkheid vertraagt de gemeente zelf de bouw, meent HoZ. Ook wekt het ergernis op, dat Zaanstad in steeds meer gebieden respect eist voor cultuurhistorische waarde. “Deze waarde speelt nu vooral in de vooroorlogse wijken, maar de kaarten voor de naoorlogse buurten zijn in de maak. Die eis is zo langzamerhand allesbepalend geworden,” aldus Elema.
HoZ is een petitie gestart (www.parteon.nl/iksteunHoZ). Harry Platte, bestuurder van woningcorporatie Parteon en een belangrijke vernieuwer van de Zaanse corporatievoorraad, maakte eerder ook al bezwaar tegen het gemeentelijke beleid.

Wethouder Mutluer van Wonen schrijft in een reactie 'te willen bouwen met respect voor de geschiedenis.' In 2019 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de waarden van erfgoed uit de eerste helft van de 20e eeuw. Op basis van dat onderzoek zijn waarderingskaarten, criteria en richtlijnen opgesteld. Deze zullen onderdeel gaan uitmaken van het welstandbeleid. "Met deze waarderingskaarten creëren we een duidelijk kader over hoe we om willen gaan met het erfgoed in onze stad. Want op sommige plekken willen we vanuit het perspectief van de bewoners en de woningbouwopgave snel schakelen en meewerken aan nieuwbouw. Maar met
respect voor de cultuurgeschiedenis zullen we op een paar plekken kiezen voor behoud en renovatie. Als eigenaren hun vernieuwingsplannen kenbaar maken gaan we daarover in gesprek. Deze waardekaart maakt dan onderdeel uit van onze afweging", aldus de wethouder.
Volgens haar collega-wethouder van Monumenten en Erfgoed Natasja Groothuismink zal het niet om grote aantallen gaan. "We willen zeker niet de stad op slot zetten, maar we willen wel zorgvuldig omgaan met ons erfgoed. Met deze waarderingskaart kunnen we vooraf keuzes maken in plaats van achteraf spijt te hebben."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.