Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurcommissie beoordeelt tijdelijke huurverlaging vanwege lood in drinkwater

Image

Dit jaar heeft de Huurcommissie 33 verzoeken ontvangen van huurders, die huurverlaging willen omdat zij lood in drinkwater hebben. Op 10 december heeft de Huurcommissie 22 Amsterdamse zaken behandeld. Naar verwachting volgen de uitspraken binnen acht weken na de zitting.

Een te hoog loodgehalte in het drinkwater is in het Gebrekenboek van de Huurcommissie aangewezen als gebrek. Wanneer er sprake is van een te hoog loodgehalte kan een huurder zijn verhuurder hierop aanspreken. Als de verhuurder niet in staat of bereid is maatregelen te nemen om het loodgehalte omlaag te brengen dan kan de huurder zijn zaak voorleggen aan de Huurcommissie, die - in afwachting van het herstel van het gebrek – de huur met maximaal 60 procent kan verlagen.

Voor de beoordeling van de verzoeken baseert de Huurcommissie zich op de geldende regelgeving. Volgens de huidige norm uit het Drinkwaterbesluit mag een liter kraanwater maximaal 10 microgram lood mag bevatten. Pas in 2022 wordt die verlaagd op advies van de Gezondheidsraad naar 5 microgram. Tijdens de zittingen konden huurder en verhuurder reageren op de door hen zelf of de wederpartij overgelegde onderzoeksrapporten over de gemeten concentratie lood en de gehanteerde meetmethode. Er is bijvoorbeeld verschil van inzicht of je een meting doet direct als de kraan wordt opengezet of als het water al enkele minuten doorstroomt.

Trefwoorden