Halve Wereld: 25 jaar zelfbeheer

21.09.10

Halve Wereld: 25 jaar zelfbeheer

De Halve wereld bestaat 25 jaar. Het experiment met bewonerszelfbeheer heeft de tand des tijds doorstaan en functioneert nog altijd succesvol. Toch heeft deze vorm van zelfbestuur – in een dochter-moeder relatie met corporatie Ymere - weinig navolging gekregen. Belangrijkste opdracht die het huidige bestuur zich nu heeft gesteld: zorgen voor opvolging.

 

Wethouder Freek Ossel plant samen met Frans Suijkerbuijk, voorzitter van de bewonersvereniging van de Halve Wereld, de laatste sedumplantjes op de nieuwe groene daken

 

De Halve Wereld is een complex met 118 woningen tegenover het stadhuis en rond het Joods Historisch Museum. Het meeste bijzondere eraan is niet de vormgeving van architect Sytze Visser maar de wijze waarop de huurwoningen worden beheerd. De bewonersvereniging  zorgt namelijk zelf voor de huur-inning, het (kleine) onderhoud, de woningtoewijzing en de woonomgeving. Zelfbeheer dus, onder de vleugels van eigenaar Ymere.

Eind jaren zeventig ontwikkelde bewonersgroep  Waterlooplein/Nieuwe Herengracht  plannen voor woningen boven en rond het metrostation Waterlooplein. Dat is gelukt indachtig het motto ‘brutalen hebben de halve wereld’. Eigenaar werd Woningbedrijf Oost, later opgegaan in Ymere.

Sommige huidige bestuurders, zoals Marijke Storm, zijn nog van het eerste uur. Een vaste kern van bewoners woont er ook al 25 jaar. En sommige van hun kinderen wonen er ook weer, startend in de studentenkamers van het complex. Incidenteel is er ruimte voor nieuwkomers; vanaf 2003 zijn er 21 externe verhuizingen geweest. Vele kinderen werden midden in de stad in een beschermde omgeving groot, ‘een dorpje in de stad’. Voor hen was het vanzelfsprekend dat hun ouders eindeloos vergaderden in de vele ‘commissies’. Het basisidee is altijd overeind gebleven: het mogelijk maken voor huurders dat een grotere betrokkenheid bij woning en woonomgeving leidt tot een beter woonklimaat. Het huidige bestuur ziet twee uitdagingen: het complex voorbereiden op de nakende vergrijzing en zorgen voor opvolging.

Destijds was de verwachting dat bewonerszelfbeheer een grote vlucht zou nemen. Dirk Bergveld, destijds als coördinator dankzij SEV-gelden betrokken bij het project: “De Halve Wereld was een pionier en in het kielzog daarvan waren er verwante initiatieven. We hadden het idee dat dergelijke moeder-dochterconstructies door zouden zetten. Dat is niet gebeurd. Hij ziet als oorzaken het gewijzigde aandachtsbeleid van corporaties – meer op specifieke doelgroepen gericht – en de toename van het eigen woningbezit. Hij ziet een parallel met de belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap. “Ook in de koopsector hebben bewoners weinig zeggenschap over hun woning en woonomgeving.”

zie ook deze video: Groen dak op Halve Wereld

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.