Overslaan en naar de inhoud gaan

Haarlem kiest voor forse groei sociale woningvoorraad

Image

De komende vier jaar moet de sociale woningvoorraad in Haarlem netto met zeshonderd woningen toenemen. Daarover heeft de gemeente Haarlem afspraken gemaakt met Ymere, Elan Wonen, Pre Wonen en vertegenwoordigers van huurders. In de periode 2026-2030 moet het bezit van de drie in Haarlem actieve corporaties met nog eens 1.300 woningen groeien.

Volgens wethouder Marie-Therese Meijs van Wonen zijn de ambities hoog, maar passen zij bij eerder gemaakte keuzes. "Bij de start van de huidige coalitie is nadrukkelijk gekozen om meer woningen toe te voegen. Van de nieuw te bouwen woningen moet 40 procent in het sociale segment vallen. Deze moeten juist in die wijken worden gebouwd waar nu nog weinig sociale huurwoningen zijn." Juist in deze wijken hebben de betrokken corporaties weinig grondposities. De gemeente legt ontwikkelaars daarom de verplichting op bij nieuwbouw veertig procent sociale en veertig procent middeldure huurwoningen te bouwen. In Haarlem West ligt het percentage sociale huur zelfs op vijftig procent.

Verder hebben gemeente en corporaties afspraken gemaakt over een versnelde aanpak van woningen met een slecht energielabel. Ook gaan corporaties en zorginstellingen intensiever met elkaar samenwerken om meer en passende huisvesting voor de groeiende groep ouderen te realiseren.

De gemeente verwacht bovendien op korte termijn verdergaande afspraken te kunnen maken met de corporaties over groei van de voorraad, verduurzaming en betaalbaarheid. "De aangekondigde afschaffing van de verhuurderheffing biedt corporaties de mogelijkheden meer te doen. Op korte termijn brengen zij deze mogelijkheden in beeld en volgt een aanvulling op de nu gemaakte afspraken", aldus Meijs.