Haarlem én IJmond bij woningmarktregio Amsterdam

28.06.16
Haarlem én IJmond bij woningmarktregio Amsterdam
Update 15 juli

Haarlem en de overige gemeenten van Zuid-Kennemerland besloten eind juni zich bij de nieuwe woningmarktregio Metropool Amsterdam (MRA) aan sluiten. Hun regio-partners in IJmond namen deze keuze niet over, maar minister Blok heeft Heemskerk, Beverwijk en Velsen na een goed gesprek overtuigd zich ook aan te sluiten, zodat een woningmarktregio van 32 gemeenten ontstaat. Ze hadden ook weinig keus. De aanvraag van de IJmond-gemeenten werd niet gedaan namens alle gemeenten in de beoogde woningmarktregio en de resterende drie gemeenten bevatten minder dan 100.000 huishoudens. Minister Blok verwees die aanvraag volgens verwachting naar de prullenmand.

De noodzaak om woningmarktregio's te vormen is besloten in de nieuwe Woningwet. Woningcorporaties mogen straks nog maar in één woningmarktregio investeren in nieuwbouw en aankoop. Tot 1 juli konden aangrenzende gemeenten een verzoek indienen om samen een regio te vormen. De Kamer wilde daarmee de schaalvergroting in de corporatiesector terugdringen en corporaties aan een regio binden. Maar deze wens lijkt niet erg goed doordacht. Logische woonregio's vallen namelijk lang niet altijd samen met bestaande werkgebieden van corporaties. En dan gaat het niet per se over grote corporaties. Voor gemeenten staat de regiovorming dan ook vooral in het teken van damage control: het veilig stellen van de bestaande investeringskracht van de aanwezige corporaties. 

Als Haarlem zich niet zou aansluiten bij de MRA bestaat het risico dat Ymere - de grootste corporatie van Haarlem - niet meer mag investeren in nieuwbouwprojecten in Zuid-Kennemerland. Ymere zou dan ontheffing moeten aanvragen bij de minister en die zou die ontheffing vervolgens ook moeten verlenen. Twee keer 'als' dus. In mindere mate speelt dit ook in Zandvoort waar het Amsterdamse De Key enige duizenden woningen heeft.

Voor de IJmond-gemeenten speelden dergelijke afwegingen niet. Zij blijven daarom bij het huidige samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland/IJmond als nieuwe woningmarktregio. Volgens de Beverwijkse wethouder Jaqueline Dorenbos kon het wegvallen van Ymere wel worden opgevangen door andere corporaties in dit gebied. Wethouder Joyce Langenacker van Haarlem schatte dat heel anders in.

Minister Blok keurde de aanvraag van de IJmond-gemeenten af en heeft de drie IJmond-gemeenten dringend geadviseerd zich bij MRA aan te sluiten. Aldus geschiedde. In zijn voorstel aan de Kamer is sprake van 19 woningmarktregio's. (zie kaartje)19 woningmarktregio's

De twee regio's rond Amsterdam en Den Haag/Rotterdam zijn veruit de grootste. De MRA telt 32 gemeenten en 1,1 miljoen huishoudens; de woningmarktregio Haagladen/Midden-Holland/Rotterdam telt 27 gemeenten en ook 1,1 miljoen inwoners.

De vorming van woningmarktregio's heeft vooralsnog alleen betrekking op de werkgebieden van de corporaties. De diverse deelgebieden kunnen op dezelfde voet bestuurlijke afspraken blijven maken over woningbouw en de woonruimteverdeling aan sociale huurders. De deelgebieden houden hun eigen WoningNet.

Zie ook: gemeenten worstelen met woningmarktregio's (NUL20 mei 2016)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

Traditiegetrouw reikt Amsterdam aan het eind van het jaar de Zuiderkerkprijs en Geurt Brinkgreve Bokaal uit om de beste projecten van de stad te vieren. Dit zijn de genomineerden.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.