'Groot deel nieuwbouwlocaties krijgt last van ongezond veel vliegtuiglawaai'

29.03.2022
Image

In de regio rond Schiphol worden op meer dan honderd bouwlocaties de komende jaren minimaal 150.000 woningen gebouwd op plekken waar teveel vliegtuiglawaai is om gezond te kunnen wonen. Dat stellen de Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland op basis van een eigen analyse, die in samenwerking met bewonersorganisaties is uitgevoerd. Volgens Sijas Akkerman, directeur van de NMF Noord-Holland, kan de conclusie niet anders zijn dat Schiphol moet krimpen om de woningnood op te lossen. Hij roept gemeenten op in regionaal verband een vuist te maken en te eisen dat de geluidsoverlast van Schiphol drastisch wordt verminderd

De analyse baseert zich op een kritische grens voor geluidsoverlast van de WHO. De grenswaarde daarvan is gemiddeld 45 dB overdag en 40 dB gedurende de nacht. Daarboven zouden de gezondheidsrisico’s te groot worden. Met deze richtlijn als uitgangspunt hebben de NMF-onderzoekers de grotere nieuwbouwplannen in de Metropoolregio tegen het licht gehouden. Bij honderd locaties zou het huidige vliegtuiglawaai boven de kritische grens uitkomen, afgezet tegen de prognose van de hoeveelheid luchtverkeer in 2020. Overigens wonen er nu al 1,5 tot 2 miljoen mensen in dit gebied.