De groei is er uit bij Airbnb in Amsterdam

29.09.17
De groei is er uit bij Airbnb in Amsterdam

Amsterdam krijgt grip op Airbnb. Aan de sterke groei van woningen aan toeristen via de verhuursite is een einde gekomen. Het totale aanbod aan advertenties is gestabiliseerd en de woningverhuur langer de toegestane 60 nachten fors gedaald, terwijl het aanbod aan advertenties met verhuur aan meer dan vier personen afnam van 8 naar 6 procent. Het aantal verhuringen via Bed & Breakfasts is wel iets gestegen. Deze cijfers komen uit een gemeentelijke evaluatie van de overeenkomst tussen Amsterdam en Airbnb en de Rapportage Toeristische verhuur van woonruimte.

Amsterdam heeft de afgelopen jaren de handhavingscapaciteit fors uitgebreid. Ook zijn in de nieuwe overeenkomst met Airbnb sinds 1 januari strengere afspraken opgenomen om illegale toeristische verhuur tegen te gaan. De illegale verhuur lijkt daardoor flink afgenomen. Door ingrepen op de website werd bij meer dan 1250 adressen verdere verhuur onmogelijk gemaakt omdat de limiet van 60 dagen was bereikt. Ook zorgt Airbnb ervoor dat woningen frauduleus worden overgezet van vakantieverhuur naar een bed & breakfast. Wethouder Laurens Ivens constateert wel dat Airbnb nog onvoldoende actie onderneemt om ook verhuur van woningen aan meer dan vier personen tegen te gaan. Dat is namelijk niet toegestaan. Airbnb licht wel alle gebruikers actief voor over de regels in Amsterdam. Dit doet het platform bijvoorbeeld ook over de Meldplicht vakantieverhuur die op 1 oktober ingaat.
Ivens: "De resultaten zijn positief maar we zijn er nog niet. De beloofde aanpassingen die nodig zijn om te voorkomen dat voor meer dan vier personen geboekt kan worden zijn nog niet doorgevoerd. Daardoor kunnen grote groepen nog altijd een woning boeken terwijl dat juist een probleem vormt.’

Airbnb is tot dusver het enige verhuurplatform waarmee Amsterdam een overeenkomst heeft kunnen sluiten. De gemeente meldt wel dat ook Booking.com een aantal maatregelen heeft genomen die aansluiten bij het Amsterdamse beleid over vakantieverhuur. Zo vermeldt Booking - anders dan Airbnb - de adressen in de advertenties, informeren zij verhuurders over de Amsterdamse regels en worden specifieke advertenties verwijderd op verzoek van de gemeente.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS