Gezinnen karig bedeeld op woningmarkt

14.08.08

Dat op de Amsterdamse woningmarkt weinig vrij komt, is genoegzaam bekend. Maar de ene groep bewoners heeft toch nog wat meer kans op een woning dan de andere. Volgens de eerste ‘slaagkansenmonitor’ komen met name gezinnen er bekaaid vanaf. Deze monitor is een initiatief van het Amsterdams Volkshuisvesting Overleg (AVO). De Stedelijke Woningdienst en de Federatie tekenen voor de uitvoering.
De slaagkansenmonitor is een nieuwe vinger aan de pols van de Amsterdamse woningmarkt. De gemeente, stadsdelen, corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam hebben kwantitatieve doelstellingen geformuleerd voor de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2000-2010. De verwachting is dat met het bereiken van die doelstellingen ook de slaagkansen voor de verschillende groepen zullen verbeteren. De slaagkansenmonitor bekijkt jaarlijks of dit ook werkelijk gebeurt, en of het voor alle groepen evenwichtig gebeurt. Starters en lagere inkomensgroepen krijgen daarbij extra aandacht, vanwege de beoogde daling van de kernvoorraad+.
De eerste slaagkansenmonitor is niet zo uitgebreid als de monitors die vanaf 2002 zullen verschijnen. Dat komt doordat er nog geen gegevens beschikbaar zijn van WoningNet. De eerste monitor is deels gebaseerd op het steekproefonderzoek Wonen in Amsterdam 1999.

Leeftijd

Welke groep woningzoekenden wist afgelopen jaren welk deel van de markt te veroveren? Als we kijken naar leeftijd, dan blijken jonge mensen tot 34 jaar blijken groot deel uit te maken van de groep die geslaagd is op de woningmarkt. Dat heeft veel te maken met de samenstelling van de woningvoorraad in Amsterdam. Veel jongeren vinden hun plek in de vele kleine en goedkope huurwoningen. Ze kunnen vooral terecht in de particuliere huursector en minder in de sociale huursector. In 2000 bedroeg het aandeel van starters in de particuliere huursector maar liefst 79%, tegen 38% in de sociale huursector. Opmerkelijk is bovendien dat relatief veel jongeren hun slag hebben kunnen slaan in de koopsector: 51% van de groep die hier slaagde is tussen de 23 en 34 jaar. Binnen de sociale huursector zijn de slaagkansen voor ouderen boven de zestig jaar aanzienlijk hoger dan voor jongeren. Dat komt door de toewijzing op basis van woonduur.

Huishouden

Alleenstaanden blijken een relatief hoge slaagkans te hebben in vergelijking met stellen met kinderen. Dat geldt vooral voor de hele huursector. Gezinnen hebben de laagste slaagkansen, zelfs al telt het gezin slechts één kind. In de totale woningvoorraad scoren eenoudergezinnen lager dan het Amsterdamse gemiddelde, maar in de sociale huursector juist erboven. Stellen zonder kinderen slagen relatief vaker in de koopsector dan in de sociale huursector.

Geld

De slaagkansen voor hogere inkomens in de totale woningvoorraad zijn groter dan voor lage inkomensgroepen. Dat zal niemand verbazen. Hoe rijker je bent, hoe makkelijker je een huis kunt huren of kopen. Opmerkelijk is dat de slaagkans voor woningzoekenden in de secundaire doelgroep, tot de ziekenfondsgrens, lager ligt dan die van de primaire doelgroep. De slaagkans voor de primaire doelgroep in de totale voorraad ligt een fractie onder het Amsterdamse gemiddelde, maar in de sociale huursector ligt deze ruim erboven. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt door de inkomenscriteria in de huisvestingsverordening.

Tekorten

Een vergelijking van vraag en aanbod toont aan dat op de Amsterdamse woningmarkt twee belangrijke kwalitatieve tekorten bestaan. Er is een tekort aan grote woningen (zowel binnen de kernvoorraad(+) als daarbuiten) en aan koopwoningen. Slaagkansen in de sociale huursector worden vooral beïnvloed door de ontwikkeling van het totale aanbod. De positieverandering van groepen woningzoekenden ten opzichte van elkaar speelt een minder belangrijke rol. Het aanbod is in 2000 sterk afgenomen, mede door het inzakken van de nieuwbouwproductie. Dat heeft consequenties voor alle groepen woningzoekenden.

[Beppechien Bruins Slot, SWD]

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Nu koopwoningen voor steeds meer starters onbetaalbaar worden groeit de roep om middeldure huurwoningen. Voorheen een hoogstedelijk fenomeen, maar steeds meer gemeenten tuigen er nu bouwprogramma’s voor op.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.