Gezinnen karig bedeeld op woningmarkt

14.08.08

Dat op de Amsterdamse woningmarkt weinig vrij komt, is genoegzaam bekend. Maar de ene groep bewoners heeft toch nog wat meer kans op een woning dan de andere. Volgens de eerste ‘slaagkansenmonitor’ komen met name gezinnen er bekaaid vanaf. Deze monitor is een initiatief van het Amsterdams Volkshuisvesting Overleg (AVO). De Stedelijke Woningdienst en de Federatie tekenen voor de uitvoering.
De slaagkansenmonitor is een nieuwe vinger aan de pols van de Amsterdamse woningmarkt. De gemeente, stadsdelen, corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam hebben kwantitatieve doelstellingen geformuleerd voor de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2000-2010. De verwachting is dat met het bereiken van die doelstellingen ook de slaagkansen voor de verschillende groepen zullen verbeteren. De slaagkansenmonitor bekijkt jaarlijks of dit ook werkelijk gebeurt, en of het voor alle groepen evenwichtig gebeurt. Starters en lagere inkomensgroepen krijgen daarbij extra aandacht, vanwege de beoogde daling van de kernvoorraad+.
De eerste slaagkansenmonitor is niet zo uitgebreid als de monitors die vanaf 2002 zullen verschijnen. Dat komt doordat er nog geen gegevens beschikbaar zijn van WoningNet. De eerste monitor is deels gebaseerd op het steekproefonderzoek Wonen in Amsterdam 1999.

Leeftijd

Welke groep woningzoekenden wist afgelopen jaren welk deel van de markt te veroveren? Als we kijken naar leeftijd, dan blijken jonge mensen tot 34 jaar blijken groot deel uit te maken van de groep die geslaagd is op de woningmarkt. Dat heeft veel te maken met de samenstelling van de woningvoorraad in Amsterdam. Veel jongeren vinden hun plek in de vele kleine en goedkope huurwoningen. Ze kunnen vooral terecht in de particuliere huursector en minder in de sociale huursector. In 2000 bedroeg het aandeel van starters in de particuliere huursector maar liefst 79%, tegen 38% in de sociale huursector. Opmerkelijk is bovendien dat relatief veel jongeren hun slag hebben kunnen slaan in de koopsector: 51% van de groep die hier slaagde is tussen de 23 en 34 jaar. Binnen de sociale huursector zijn de slaagkansen voor ouderen boven de zestig jaar aanzienlijk hoger dan voor jongeren. Dat komt door de toewijzing op basis van woonduur.

Huishouden

Alleenstaanden blijken een relatief hoge slaagkans te hebben in vergelijking met stellen met kinderen. Dat geldt vooral voor de hele huursector. Gezinnen hebben de laagste slaagkansen, zelfs al telt het gezin slechts één kind. In de totale woningvoorraad scoren eenoudergezinnen lager dan het Amsterdamse gemiddelde, maar in de sociale huursector juist erboven. Stellen zonder kinderen slagen relatief vaker in de koopsector dan in de sociale huursector.

Geld

De slaagkansen voor hogere inkomens in de totale woningvoorraad zijn groter dan voor lage inkomensgroepen. Dat zal niemand verbazen. Hoe rijker je bent, hoe makkelijker je een huis kunt huren of kopen. Opmerkelijk is dat de slaagkans voor woningzoekenden in de secundaire doelgroep, tot de ziekenfondsgrens, lager ligt dan die van de primaire doelgroep. De slaagkans voor de primaire doelgroep in de totale voorraad ligt een fractie onder het Amsterdamse gemiddelde, maar in de sociale huursector ligt deze ruim erboven. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt door de inkomenscriteria in de huisvestingsverordening.

Tekorten

Een vergelijking van vraag en aanbod toont aan dat op de Amsterdamse woningmarkt twee belangrijke kwalitatieve tekorten bestaan. Er is een tekort aan grote woningen (zowel binnen de kernvoorraad(+) als daarbuiten) en aan koopwoningen. Slaagkansen in de sociale huursector worden vooral beïnvloed door de ontwikkeling van het totale aanbod. De positieverandering van groepen woningzoekenden ten opzichte van elkaar speelt een minder belangrijke rol. Het aanbod is in 2000 sterk afgenomen, mede door het inzakken van de nieuwbouwproductie. Dat heeft consequenties voor alle groepen woningzoekenden.

[Beppechien Bruins Slot, SWD]

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.