Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenteraad Haarlem: 'Corporaties presteren komende jaren zwaar onvoldoende'

Image

De gemeenteraad van Haarlem is zwaar teleurgesteld in de voorgenomen bouwproductie van de drie corporaties. Vrijwel de gehele gemeenteraad vindt dat Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen de komende jaren onvoldoende nieuwe woningen in aanbouw nemen. Als de plannen niet worden bijgesteld, dan dreigt PvdA-wethouder Joyce Langenacker op zoek te gaan naar andere partijen die wel in Haarlem willen bouwen.

Uit de cijfers van Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen blijkt dat de bouw van nieuwe woningen en de renovatie van de bestaande woningvoorraad zwaar achterblijft bij de streefcijfers van de gemeente. Haarlem wil in 2025 minimaal 22.000 sociale huurwoningen kunnen aanbieden. Volgens de huidige ramingen blijft de voorraad steken op minder dan 21.000 woningen. Vooral de opstelling van Ymere is 'een steen des aanstoots'. De corporatie wil vanwege haar moeilijke financiële positie zich helemaal niet vastleggen op een bepaalde productie. '

Voor onder meer PvdA, GroenLinks, D66 en VVD is dat een zeer teleurstellende boodschap. Volgens hen zijn vanwege de lange wachtlijsten de gevraagde woningen meer dan hard nodig. De politiek adviseert de wethouder dan ook de druk op Ymere te verhogen, eventueel andere corporaties te verleiden in Haarlem te bouwen, de grondprijs te verlagen en met ontwikkelaars afspraken te maken over de bouw van betaalbare huurwoningen. Zo zou in de omgeving van station Spaarnwoude extra kunnen worden gebouwd.

Langenacker heeft wel enig begrip voor het ontbreken van voldoende financiële ruimte bij de corporaties, maar gaat wel opnieuw met de drie corporaties aan tafel. Als dat niet genoeg oplevert, gaat ze op zoek naar andere partijen. En ze gaat op zoek naar extra bouwlocaties.