'Gemeente Amsterdam moet afspraken over ruimte voor bedrijvigheid nakomen'

26.01.2018
Image

De gemeente Amsterdam moet de afspraken tot 2030 over ruimte voor bedrijvigheid onverminderd nakomen, zo meent gedeputeerde Jaap Bond (CDA). In een weblog schrijft Bond deze week dat Amsterdam zuinig moet zijn op zijn bedrijven. Het kan volgens hem 'niet zo zijn dat Amsterdam alle woningen en goed betaald witte-boordenwerk krijgt en de buurgemeenten alleen bedrijventerreinen, industrie en blauwe-boordenwerk'.

Volgens de Noord-Hollandse gedeputeerde voor Economische Zaken lijkt Amsterdam aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen te vergeten wat de stad groot heeft gemaakt: de havens, de overslag, de handel en vooral de mensen die daar werken. "Maar ondertussen wordt de ontwikkeling in het havengebied gehinderd en de groei van Schiphol ter discussie gesteld. Alles en iedereen moet wijken om plaats te maken voor woningen in Amsterdam", aldus Bond.

In reactie op de gemeentelijke plannen voor de bouw van Haven-Stad met 40.00 tot 70.000 nieuwe woningen roept de gedeputeerde de vraag op waar die mensen straks moeten werken."Het kan toch niet zo zijn dat Amsterdam een stad wordt voor alleen hoogopgeleiden, voor mensen die hun woning verhuren via Airbnb en voor expats, terwijl alle andere bedrijvigheid en bijbehorende werkgelegenheid over de gemeentegrenzen wordt gejaagd."

Bond verlangt van de gemeente dat het de bestaande afspraken over het combineren van de woningbehoefte en het bieden van ruimte aan bedrijvigheid respecteert. Die afspraken zijn vastgelegd in 'Ruimte voor Werken in de MRA van Morgen 2017-2030'. "In MRA-verband hebben we afgesproken dat we in goed overleg met elkaar en met de ondernemers kijken hoe we omgaan met het vestigen of verplaatsen van bepaalde bedrijvigheid. Toch bereiken mij dagelijks berichten dat ondernemers in tamelijk botte bewoordingen te kennen wordt gegeven dat er geen plaats meer voor hen is binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. In toenemende mate beschouwt Amsterdam de rest van het land als 'overloopgebied'. Juist voor een evenwichtige ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam is het van belang dat de betrokken gemeenten zich een betrouwbare overheid tonen. Ook Amsterdam."