Overslaan en naar de inhoud gaan

Freek Ossel positief over voornemens kabinet

Image

De Amsterdamse wethouder Freek Ossel van Wonen is positief over het regeerakkoord. Scheefwonen wordt aangepakt en er komt duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Als het gaat om de aansturing van de corporaties, dan verwacht hij niet onmiddellijk andere omgangsvormen.
"Op dit moment zitten teveel mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning. Dat is niet de bedoeling. Het is goed dat het nieuwe kabinet daar iets aan doet," zo laat de wethouder weten in een schriftelijke verklaring. Ossel wijst er tegelijkertijd wel op dat er in Amsterdam voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten blijven. Bovendien vindt hij het belangrijk dat de huurtoeslag blijft bestaan als vangnet voor minima. Ook prijst hij het kabinet voor de aanpak van de koopmarkt en de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
Wel ziet hij twee bijzondere aandachtspunten. "De bepaling van de waarde van woningen op basis van de WOZ mag niet leiden tot een tweedeling in de stad. De Amsterdamse woningmarkt vraagt om maatwerk. Daar moet het kabinet Rutte-Asscher ook rekening mee houden." En corporaties moeten ruimte houden om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. "Maar het is goed dat het kabinet kiest voor een heldere taakomschrijving. Een een beperking van de beloning van corporatiebestuurders."
Verder vindt Ossel voortzetting van de pilot 'flexibel huren' belangrijk. "Ik ga er van uit dat ook het nieuwe kabinet Amsterdam en de corporaties de ruimte geeft te experimenteren met flexibele huren. In een gebied als Amsterdam, waar de druk op de woningmarkt groot is, moeten de huren kunnen meebewegen met het inkomen."
Het nieuwe kabinet legt de aansturing van de corporaties nadrukkelijk bij de gemeente. Het is volgens Ossel nog onduidelijk welke uitwerking de nieuwe minister voor Wonen daar aan zal geven. Persoonlijk denkt hij niet direct aan een andere koers. "In het verleden hebben we elkaar steeds op een goede manier weten te vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat daarin geen verandering komt."