Overslaan en naar de inhoud gaan

Er komt weer schot in de herontwikkeling van het Hembrugterrein

Image

Het college van Zaanstad heeft groen licht gegeven aan het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van Hembrug én het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. Het plan kan nu verder in procedure worden gebracht, waardoor de realisatie van woningbouw op het voormalige defensieterrein een stap dichterbij komt. 

Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel (zie hembrugontwikkelt.nl) dat in maart door het college is goedgekeurd. Het ontwerpbestemmingsplan bevat 93.000 m2 bruto vloeroppervlak voor de functie ‘wonen’. Naast de ruimtelijke inpassing van het programma, zijn behoud, uitbreiding en verrijking van het (natuur)landschap en de (toekomstige) openbare ruimte, de mobiliteit, circulariteit en de energietransitie belangrijke thema’s in het plan.

Dit plan ligt nu ter inzage gelegd en wordt deze zomer behandeld door de gemeenteraad. Hembrug Zaandam BV start met het bouwrijp maken zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Mocht er geen beroep worden ingesteld tegen het bestemmingsplan dan is start van de nieuwbouw op zijn vroegst vanaf de zomer van 2023 mogelijk.

De Raad van State vernietigde in april 2019 het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Tot de bezwaarmakers hoorden Frites uit Zuyd, het Havenbedrijf Amsterdam en bedrijven gevestigd op het Amsterdamse industrieterrein Westpoort aan de overzijde van het Noordzeekanaal. Het toenmalige plan voorzag in de bouw van zo'n duizend woningen. Het besluit was een strop voor de bouwambities van Zaanstad. De stad moet woningbouw grotendeels in transformatiegebieden als het Hembrugterrein realiseren.