En weer stond het Malieveld vol. Deze keer met Nederlandse bouwers

30.10.2019
Image
Na tractoren vandaag bouwmachines op het Malieveld in Den Haag.  De bouwsector protesteerde tegen de knellende regels rond stikstof en PFAS, waardoor veel bouwprojecten stil liggen. Voorafgaand aan het protest had minister Schouten van landbouw in De Telegraaf en RTL-nieuws al gemeld de bouwers tegemoet te komen. Zo zouden kleinere bouwprojecten, met name de huizenbouw, worden vrijgesteld van de vergunningsprocedure omtrent stikstofuitstoot. Op het Malieveld herhaalde ze dat ook dat ook de PFAS-regels waarschijnlijk worden versoepeld. "En als bij de bouw de stikstofneerslag nul is, kunt u gewoon aan de slag”, aldus Schouten. Zij werd getracteerd op boegeroep en gefluit.
 
"Dit land gaat niet op slot", was de boodschap van de bewindslieden Knops, Schouten, Wiebes en Van Veldhoven. Zij stonden alle vier op het podium. Hun boodschap was dat gerichte stikstofmaatregelen ervoor moeten zorgen dat de vergunningverlening voor kleine en middelgrote woningbouwprojecten snel weer op gang komt. Zo wil Schouten een drempelwaarde voor stikstof invoeren, waardoor kleine projecten het zonder natuurvergunning kunnen stellen. Ook voor middelgrote projecten moet het eenvoudiger worden om een vergunning te krijgen. Het kabinet wil wel dat de stikstofbelasting op een of andere manier wordt gecompenseerd. 
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met spoed een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS in de (land)bodem opstelt. Die waarde moet dan hoger komen te liggen dan de 0.1 grens die nu uit voorzorg op sommige plekken geldt.
Voorlopig verandert er nog niets. Het kabinet belooft voor 1 december met concrete maatregelen te komen.
 
De leus van de demonstratie was 'Grond in Verzet', op spandoeken vaak aangevuld met de rijmregel 'weg met dit kabinet'. Vanaf twee uur verlieten de bouwers het terrein weer. 's Middags werd de grotendeels gemoedelijke sfeer iets grimmiger, waardoor ook enkele aanhoudingen werden verricht.