Overslaan en naar de inhoud gaan

Eigen Haard moet subsidie voor nul-op-de-meter woningen deels terugbetalen

Image
Eigen Haard moet een deel van de gemeentelijke subsidie voor de verbouwing van woningen in de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam Nieuw-West terugbetalen. De corporatie heeft niet aan de voorwaarde voldaan om binnen anderhalf jaar 157 woningen te verduurzamen. Na problemen met de zittende huurders zijn slechts zestien woningen verbeterd.
 
Het lukt Eigen Haard niet om de woningen tijdig te verbouwen vanwege verzet van de huurders. De onvrede van de bewoners gaat niet zo zeer over de duurzaamheid van het project, maar om de impact van alle werkzaamheden op het woongenot, tussentijdse wijzigingen van de verbouwplannen en over de informatievoorziening aan de bewoners. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een rechtszaak tussen Eigen Haard en de bewoners en het opschorten van de verdere plannen voor nul-op-de-meter woningen. 
 
De problemen zijn volgens de gemeente zo groot, dat Eigen Haard ook niet in staat wordt geacht binnen een redelijke termijn de woningen alsnog te transformeren. De teveel betaalde subsidie wordt daarom teruggevorderd en toegevoegd aan de subsidieregeling Amsterdam Aardgasvrij, zodat andere projecten er gebruik van kunnen maken. Over de precieze hoogte van het terug te betalen bedrag doet het college in een brief aan de gemeenteraad geen mededelingen.
 
De complexiteit van de transformatie van klassieke portieketage-woningen naar nul-op-de-meter woningen wordt bevestigd door Dura Vermeer-directeur Andre Koster. Volgens hem kunnen dergelijke complexe verbeteroperaties niet in bewoonde staat worden uitgevoerd. Zie: "Verduurzaming portiekflats kan veel goedkoper"