Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Investeren in woningaanpassingen: wanneer wel, wanneer niet?
  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een groter deel van de woningvoorraad zal daarom geschikt moeten worden gemaakt voor huurders met een beperking. Maar hoe doe je dat op de meest effectieve manier? De ervaringen van woningcorporatie Eigen Haard.
 • Nieuwe seniorenhuisvesting in marktsector blijkt moeilijk te realiseren
  Institutionele beleggers en particuliere investeerders willen best nieuwe woonvoorzieningen voor ouderen bouwen. Maar het blijkt lastig de juiste locaties te bemachtigen. Gemeenten kunnen behulpzaam zijn door de combinatie van wonen en zorg als maatschappelijke bestemming te handhaven.
 • Maatwerk-verhuizing tussen corporaties nog niet mogelijk
  Na succesverhalen elders heeft Amsterdam ze sinds dit voorjaar ook: wooncoaches die ouderen helpen bij een eventuele volgende stap in hun wooncarrière. Deze zomer wordt de pilot geëvalueerd. Maar nu is al duidelijk dat hun instrumentarium beperkt is.
 • 120 zelfstandig sociale huurwoningen in een leegstaande zorginstelling
  Het op 1 juli geopende Amstelhuis, op de hoek van de Ceintuurbaan en Amsteldijk, is seniorenhuisvesting nieuwe stijl. Cocon Vastgoed Management transformeerde de voormalige Amsta-zorginstelling naar zelfstandige woningen.
 • Roep om meer gemeentelijke coördinatie
  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. In bestaande zorginstellingen moeten wonen en zorg worden gescheiden. Beide ontwikkelingen hebben grote consequenties voor het zorgvastgoed. Terwijl de eerste successen gemeld worden, blijken transformaties van meer verzorgingshuizen naar zelfstandige seniorenhuisvesting een moeilijk te nemen horde.
 • 1. Extra woningen?
  2. Woningaanpassingen en verhuisindicatie
  3. Labelen en voorrangsregels
  4. Betaalbaarheid en huurbeleid
  5. Maatwerk
  6. Vrijkomend zorgvastgoed
  7. Programmateam
 • Wethouder Ivens over zijn Programma Ouderenhuisvesting
  Een ‘aanvalsplan ouderenhuisvesting’. Tot niets minder riep de Amsterdamse gemeenteraad in 2014 op bij de bespreking van het coalitieakkoord. Het heeft even geduurd, maar eind mei presenteerde wethouder Ivens dan het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018.

Tweede verdieping

 • Betaalbaarheid wordt speerpunt in corporatiepraktijk komende jaren
  Betaalbaarheid krijgt in de nieuwe samenwerkafspraken tussen corporaties, gemeente en huurders hoge prioriteit. De Amsterdamse woningcorporaties gaan meer betaalbare woningen aanbieden, jaarlijks 1200 nieuwe woningen bouwen en toewerken naar een dynamische corporatievoorraad van ten minste 162.000 sociale huurwoningen.

Derde verdieping

 • Corporaties hebben zich belangrijke aanpassingen al eigen gemaakt
  Op 1 juli wordt de nieuwe Woningwet van kracht. Voor de corporaties in de regio Amsterdam zijn de gevolgen vooralsnog beperkt, zo bleek uit een publiek interview met drie bestuurders tijdens PakhuisNUL20. De corporaties hebben zich al aangepast aan de nieuwe tijd. Er komen vooral veel meer administratieve verplichtingen op hen af. Bovendien bestaat over veel zaken nog onduidelijkheid.

Interview

 • Exit-interview: Art Klandermans bleef de man van de inhoud
  De souffleur van opeenvolgende wethouders Wonen neemt afscheid. Art Klandermans (63) stopt er deze zomer mee. Buiten de sector is hij nauwelijks bekend, maar als hoogste beleidsadviseur heeft hij gedurende vele jaren grote invloed gehad op het bouwen en wonen in Amsterdam. Voor één keer treedt hij uit de coulissen.

Woonbarometer

 • Een starter binnen de sociale huursector zal het misschien niet zeggen - zijn wachttijd bedraagt nog negen jaar - , maar de dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt lijkt in 2014 enigszins aan het terugkeren. Dat blijkt ook uit het Jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

De nieuwe ontwikkelaars

 • Zes vragen voor Vesteda
  Vesteda maakt serieus werk van een ruimer aanbod in het zogeheten middensegment. “De vraag naar huurwoningen tot 1100 euro in de maand is enorm. Dat zal de komende tien jaar ook niet veranderen”, zo zegt director Acquisitions & Development Nico Mol. De beleggingsportefeuille zal onder meer in Amsterdam een aanzienlijke uitbreiding ondergaan.

Focus

 • De nieuwe wegbereider van de participatiesamenleving
  De huismeester in stofjas is passé. De wijkbeheerder nieuwe stijl vervangt geen kapotte lampen, maar is voor de corporaties de ‘ogen en oren in de wijk’. Ze worden ‘verbindingsofficieren’ genoemd en de ‘wegbereiders van de participatiesamenleving’. Die sociaal wijkbeheerders zijn hard nodig om de oplopende problemen in de portieken door een terugtrekkende overheid het hoofd te bieden.

Nico Boink

 • Op 3 juni vond in de Hoftuin de jaarlijkse Daklozendag van de Amsterdamse Protestantse Diaconie plaats. Buren van de Hoftuin - de Hermitage, het Joods Historisch Museum en de Hortus - boden bezoekers een rondleiding aan.

  De Daklozendag bood verder debat, een informatiemarkt, muziek, eten, en spelletjes. Maar het tuinfeest is ook een ontmoetingsplek voor daklozen én dakhebbenden zonder dat het meteen over problemen hoeft te gaan.