Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Dynamiek keert terug op woningmarkt

Een starter binnen de sociale huursector zal het misschien niet zeggen - zijn wachttijd bedraagt nog negen jaar - , maar de dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt lijkt in 2014 enigszins aan het terugkeren. Dat blijkt ook uit het Jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Het aantal nieuwe verhuringen en woningverkopen is sinds het uitbreken van de crisis in 2007 gestaag gedaald, maar in 2014 werd die trend doorbroken. In veel sectoren was er een toename van het aantal nieuwe contracten.

 

Aanbod zelfstandige woningen in Amsterdam
Aanbod zelfstandige woningen in Amsterdam

Bron: Jaarbericht AFWC, samengesteld uit diverse bronnen. De cijfers zijn exclusief studentenhuisvesting, onzelfstandige eenheden en tijdelijke verhuur. Een aantal gegevens is geschat.

Alleen bij de vrijesectorhuur bij corporaties (-5%), de particuliere huur onder de 699 euro (-8%) en nieuwbouw koop (-21%) was sprake van een afname. Bij dat laatste gaat het in feite om opleveringen. De daling komt doordat in eerdere crisisjaren steeds minder koopwoningen in aanbouw werden genomen. In 2014 is dat aantal overigens stevig toegenomen, blijkt uit andere publicaties. De verkoop van bestaande woningen van particulieren nam toe met een derde ten opzichte van 2013, en de verkoop van bestaande corporatiewoningen met maar liefst 40 procent.

Corporaties bieden een groot deel van hun woningen voor een sociale huur (<€711,- in 2014) aan via WoningNet. In 2014 steeg het aantal via WoningNet afgesloten huurcontracten (inclusief directe bemiddeling geregistreerd bij WoningNet) van 5864 naar 6027 (+3%). Tot enkele jaren terug werd vooral naar dit WoningNet-aantal gekeken om de dynamiek bij corporaties te bepalen. Maar in werkelijkheid verhuren de Amsterdamse volkshuisvesters veel meer woningen.

Nieuwe wooncontracten corporaties in 2014

Bron: Jaarbericht AFWC; het betreft voorlopige cijfers

 

Ongeveer een vijfde (1470 stuks) van de sociale verhuringen werd buiten WoningNet om geregeld, via instellingen die daklozen of mensen met een geestelijk of lichamelijk handicap onderdak willen brengen. Daarnaast sloten de corporaties huurcontracten af voor studentenwoningen (3991), (sloop- en renovatie-)woningen in tijdelijke verhuur (890), woningen of bedrijfsruimten (antikraak) met gebruiksovereenkomsten (360), kortdurende verhuur aan buitenlandse studenten (4146 contracten) en vrije sector huurwoningen (2097). Ten slotte werden nog eens 2682 bestaande corporatiewoningen verkocht.
In totaal sloten de Amsterdamse corporaties bijna 22.000 nieuwe wooncontracten af in 2014. De zesduizend sociale verhuringen via WoningNet maken daar nog geen derde deel van uit.

 

Bron: Jaarbericht Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Dit is de opvolger van het Jaarboek, dat de AFWC tot dusver publiceerde. Jaarbericht en bijbehorende tabellen zijn te downloaden van de site van de AFWC: www.afwc.nl.

Fred van der Molen