Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping


 • Haarlem is populair. Op de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten eindigde het op plaats 5. Het aantal inwoners groeide in de crisisjaren door naar 153.000. Ook de bouwproductie bleef doorgaan. In 2013 werd zelfs met 850 woningen een recordaantal opgeleverd. Vanaf 2014 wordt het volgens wethouder Jaap Nieuwenburg wel minder. Hij verwacht dat de productie terugzakt naar zo’n vierhonderd woningen jaarlijks.


 • Dat de vrijesectorhuur populair is, blijkt uit het succes van het complex Argentinië aan de Oostelijke Handelskade. Corporatie Stadgenoot deed één van de twee panden vorig najaar over aan pensioenbelegger Altera. De 108 woningen van het monumentale nieuwbouwblok waren binnen enkele maanden verhuurd. Huurprijzen lopen van 975 tot 1500 euro per maand exclusief een parkeerplek van 125 euro.


 • Ans van Meeteren (64) heeft net een contract getekend met corporatie Intermaris voor de huur van een seniorenwoning in de rustige en groene Purmerendse wijk Molenkoog. Ze is nu bezig met het gereed maken van de woning en het geleidelijk overbrengen van spullen vanuit haar oude huis in Tuindorp Oostzaan.
  “Na mijn scheiding was ik aangewezen op een sociale huurwoning. Door een woonduur van 38 jaar stond ik bovenaan de lijst, maar om in aanmerking te komen moest wel eerst het oude huis worden verkocht.”

 •  

 • Groot onderzoek onder bewoners van metropool Amsterdam
  Voor het eerst is in breed regionaal verband onderzoek gedaan naar woonverleden, woonsituatie, verhuisbewegingen en verhuiswensen van bewoners. In dit artikel de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek: over de haperende roltrap, de groeiende populariteit van huren, scheefwonen in Amstelveen en de grijze golf.

Tweede verdieping

 • Corporaties financieren duurzaamheidssprong uit energielastenbesparing
  Met een industriële aanpak willen vier bouwers en zes corporaties de komende jaren 111.000 huurwoningen tot energieneutrale huizen renoveren. Corporaties betalen de investering door weggevallen energielasten aan hun huurders door te berekenen. Gaat De Stroomversnelling voor een doorbraak zorgen in de verduurzaming van de sociale huurwoningvoorraad?
 • Woonbron claimt kostendekkend sociale huurwoningen te kunnen bouwen
  De Rotterdamse corporatie Woonbron claimt sociale huurwoningen te kunnen bouwen zonder onrendabele top. De truc bestaat uit een combinatie van betaalbare grond, systeembouw en algehele kostenbeheersing. Bovendien worden alle woningen op termijn verkocht. Dat wel. Nog dit jaar start de bouw van de eerste 33 zogeheten ‘Prachthuizen’.
 • Goedkope renovatie alternatief voor sloop
  Deze zomer zijn de acht Knijtijzerpanden in Amsterdam Nieuw-West in oude luister hersteld, dankzij een ‘eenvoudige renovatie’ van €25.000 per woning. Het eerste woonblok werd in februari opgeleverd. Voor de panden was eerder al een sloopvergunning afgegeven. v

Kort bestek

 • Oostpoort-west is na tien jaar saneren en bouwen klaar
  Amsterdam Oost heeft zijn nieuwe centrum: Oostpoort. Ruim de helft van het voormalige Oostergasfabrieksterrein is na tien jaar saneren en bouwen eindelijk klaar. Bewoners trekken in hun nieuwe woningen en eind maart gaat het winkelcentrum open. Nu komt ook het braakliggende oostelijke deel van Oostpoort aan de beurt.

Interview

 • Exit-interview: Freek Ossel vraagt Den Haag ruimte voor lokaal beleid
  Freek Ossel, de Amsterdamse wethouder Wonen Freek Ossel stopt ermee. In zijn bestuursperiode nam de druk op de Amsterdamse woningmarkt verder toe. In Den Haag vond hij de laatste jaren weinig gehoor. Hij pleit nog eenmaal voor maatwerk voor steden als Amsterdam en Utrecht. “We moeten meer ruimte krijgen voor lokaal beleid.”

Woonbarometer

 • Bewoners in de regio Amsterdam zijn behoorlijk tevreden over hun woning en woonomgeving. Dat blijkt uit het regionale woononderzoek dat zich uitstrekte over het grootste deel van de Metropoolregio Amsterdam. Dat betekent niet dat ze niets meer te wensen hebben: een kwart van de huishoudens wil zeker binnen twee jaar verhuizen.

Bijzondere woonvormen

 • WoonMere: appartementencomplex voor jongeren met beperking
  In 2010 opende WoonMere de poorten, een appartementencomplex waarin jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking zelfstandig wonen. Deze unieke voorziening in Almere Poort dankt haar ontstaan aan ondernemende ouders. WoonMere bestaat uit zestien woningen vol domotica en een gemeenschappelijke ruimte. De Alliantie bouwde het pand; zorginstelling Amerpoort begeleidt de bewoners.

De nieuwe ontwikkelaars

 • Nieuwe ontwikkelaars: zes vragen aan Wonam
  De nieuwe ontwikkelaarsIn de ruimtelijke ontwikkeling van de stad doen nieuwe partijen hun intrede. NUL20 vraagt de komende nummers een aantal nieuwkomers naar hun plan voor Amsterdam. De aftrap is aan Robert Kohsiek, één van de partners in woningbouworganisatie Wonam. Hij legde zich eerder toe op het initiëren van vastgoedinvesteringen bij MeesPierson en PingProperties. Zijn collega vermogensbeheerder Carolyn van Duijvendijk-Koster werkte eerder bij DTZ Zadelhoff.