NUL20 nr 22, september 2005

Eerste verdieping

Corporaties nemen in Parkstad tekorten én de regie van gemeente over
‘Wie betaalt, bepaalt’

Corporaties tonen zich steeds vaker bereid te investeren in sociaalmaatschappelijke functies
Sociale huren voor sociale functies?

Stadsdeel en corporaties trekken gezamenlijk de wijkontwikkeling in De Baarsjes
De oplapbeurt van de Chassébuurt

Expertise uitwisselen via kennisnetwerk Poseidon
Leerschool voor Europese steden

Tweede verdieping

Aanpak corporaties voor Diamantbuurt strandt op bewonersverzet
Bewoners willen niet betalen voor wijkmeester

Politiek twijfelt nog over aparte status voor studenten
Akkoord over aanpak studentenhuisvesting

Derde verdieping

Ook scholen en kinderopvang stuiten op veto van kritische burger
Not in my backyard

Woonbarometer

Druk op sociale huurmarkt neemt iets af

Redactioneel

Blijf van onze rotcorporaties af!

Als ik ...

Dit is mijn dag!