Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

Blijf van onze rotcorporaties af!

De uitlatingen van Eurocommissaris Neelie Kroes over de Nederlandse corporatiesector hebben één ding duidelijk gemaakt: de sector geniet nationaal zeer veel steun. Juist ook van notoire criticasters. Tal van politici en deskundigen die in het verleden zware kritiek uitten op de achterblijvende productie, de stijgende overhead of de hoge beloningen van corporatiedirecteuren, waarschuwen voor rampspoed als de sector op last van Brussel moet worden uitgekleed. De boodschap is dan ook: “blijf met je rotpoten van onze rotcorporaties af”, zoals AFWC-directeur Hans van Harten in dit nummer tevreden vaststelt.
Ondertussen breidt het takenpakket van de corporaties zich in de steden gestaag uit. Nadat de corporaties het eerste decennium na hun verzelfstandiging hun financiële soliditeit hebben veiliggesteld, krijgt de laatste jaren de maatschappelijke missie meer gewicht. De externe druk op de sector zal dit proces ongetwijfeld stimuleren.
Corporaties investeren ondertussen behalve in woningen ook in huisvesting voor zorg- en maatschappelijke instellingen, in brede scholen, in buurt- en wijkvoorzieningen en in het algemeen in verbetering van de leefbaarheid. De rode draad in bijna alle artikelen van ons dossier Wijkontwikkeling in dit nummer is de toenemende inbreng van én het toenemende appèl op corporaties. Nu de overheidsbudgetten teruglopen, lijkt de corporatie steeds meer het duizend-dingen-doekje van de samenleving te worden. Daarmee verschuift ook het krachtenveld. Want wie investeert, wil bepalen wat er met zijn geld gebeurt. De invloed van corporaties op vernieuwingsprojecten en bouwprogramma’s zal de komende jaren eerder toe- dan afnemen. Het lijkt me sterk dat de brief van Kroes dit proces zal keren.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl