Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Druk op sociale huurmarkt neemt iets af

De druk op de sociale huurwoningenmarkt in de regio Amsterdam nam in 2004 een fractie af. Het aanbod bleef vorig jaar vrijwel constant, terwijl de vraag lichtjes daalde. Woningzoekenden vinden iets sneller een woning, maar de gemiddelde inschrijvingsduur voor starters is nog altijd 6,5 jaar en de gemiddelde woonduur van doorstromers daalde slechts heel beperkt naar 15,4 jaar.
Woonduur voor doorstromers is natuurlijk iets anders dan wachttijd. Een woonduur van vijftien jaar wil niet zeggen dat woningzoekenden vijftien jaar moeten wachten op een woning. Pas na een aantal jaren bewoning zullen bewoners zich weer actief als woningzoekende op de woningmarkt begeven.

Het totale aantal vrijkomende sociale huurwoningen bleef met 16.500 in 2004 zo’n beetje gelijk aan dat van 2003. Tegenover een forse toename van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen in Haarlemmermeer (van 780 naar 1.105) en Purmerend (van 855 naar 977) staat een afname in Amsterdam (van 11.528 naar 10.963). Tegelijkertijd waren er wat minder actief woningzoekenden. Van de 353.013 bij WoningNet ingeschreven woningzoekenden hebben er vorig jaar 85.628 eenmaal of vaker gereageerd op een vrijkomende woning; in 2003 waren dat er nog 87.170. Minder reacties dus, maar wel meer weigeringen. In 2003 accepteerde gemiddeld kandidaat nummer 5,7 de woning. In 2004 is dat toegenomen tot kandidaat nummer 6,2.

De wachttijd voor starters neemt al een aantal jaren af. Hun inschrijvingsduur is afgenomen van 7,5 jaar in 2001 via 6,7 jaar in 2003 naar 6,5 jaar in 2004. De verhouding tussen starters en doorstromers is niet gewijzigd ten opzichte van 2003. Van de nieuwe huurders die in 2004 een sociale huurwoning hebben betrokken in het ROA-gebied, bestaat 53% uit doorstromers en 47% uit starters. De gemiddelde inschrijfduur van starters loopt in 2004 uiteen van 3,8 jaar in Beemster tot 12,1 jaar in Diemen.
Huurders kunnen sinds de introductie van WoningNet in de hele stadsregio Amsterdam (ROA) zoeken. Tot een grote volksverhuizing leidt dit niet. Elk jaar blijkt dat er wel meer wordt gezocht naar een woning elders, maar als puntje bij paaltje komt vestigt de overgrote meerderheid (81%) zich in de eigen gemeente.

Fred van der Molen

Bron: Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling van het ROA en het Platform Woningcorporaties in het ROA-gebied. De jaarrapportage zelf is te downloaden via www.roa.nl of www.afwc.nl.