Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Utrecht weet creatieven beter vast te houden dankzij ruimer woningaanbod

  In navolging van het programakkoord 2002-2006 verscheen dit voorjaar de nota ‘Amsterdam, ruimte voor talent’. Hierin zijn de knelpunten vastgelegd die de ontwikkeling van de stad bedreigen. Een van die knelpunten is de slechte toegankelijkheid van de stad voor nieuw talent, waar de creatieve klasse een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Volgens Frits Huffnagel, VVD-wethouder Economische Zaken en Financiën, is de aanwezigheid van een flink potentieel aan creatievelingen onontbeerlijk voor een gezonde economie.

 • Ruimte voor talent

  D’66: van kernvoorraad naar kennisvoorraad
  "De woningvoorraad in Amsterdam is scheefgegroeid"


  Ivar Manuel (D66)

 • Ontwikkeling studentenwoningen eindelijk vlotgetrokken

  Er is veel veranderd sinds twee jaar geleden een studentenboot strandde op een zandbank van Amsterdamse mitsen en maren. Studentenhuisvesting staat nu hoog op de agenda en de ontwikkeling van studentenonderkomens lijkt vlot getrokken. Projecten volop, met voormalige asielzoekersunits, containerwoningen en – alsnog - de komst van een studentenschip met de veelbelovende naam Rochdale One. En er lijkt zelfs sprake van een gezonde concurrentie tussen huisvesters.

 • Musterd: 'Amsterdam moet profiteren van bijna ideale uitgangspositie'

  Elke stad probeert welvaart en welzijn voor haar bewoners te bereiken. Steden hebben daarbij vanouds de functie om zich als centrum van cultuur te profileren. Maar daarnaast is het welvaartsstreven in ons type samenleving verbonden aan steeds weer nieuwe vormen van economische activiteit met perspectief. Toen de landbouw nog domineerde, profileerden veel steden zich daarom niet alleen als centrum van cultuur, maar ook als centrum van handel.

Tweede verdieping

Kort bestek

Als ik ...

Domweg gelukkig

Redactioneel

 • Van kernvoorraad naar kennisvoorraad?

  'Armen de stad uit, rijken erin’, kopte het Parool in maart boven een artikel waarin de toekomstvisie van de Amsterdamse Kamer van Koophandel werd besproken. De toon was gezet. Toen dezelfde week een gemeentelijke conceptstudie uitlekte over het schenken van meer aandacht aan kenniswerkers en creatieven, brak het voorspelbare tumult los. Jan met de Pet moet toch ook in Amsterdam kunnen wonen?