Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Verkoop corporatiewoningen: rustig maar gestaag
Zittende huurders kopen wel woningen
Tabel 1 Verkochte woningen naar stadsdeel
Stadsdelen
1998 t/m 2001*
2002
2003**
1e helft 2004
Totaal verkocht
Verkoop-quotum
vgl. convenant
% verkocht
tov quotum
Centrum
99
6
47
53
205
1493
14
Westerpark
42
3
39
44
128
2084
6
Oud-West
14
15
40
19
88
608
14
Zeeburg
57
39
74
28
198
1915
10
De Baarsjes
19
11
33
39
102
637
16
Oost/Watergraafsmeer
55
13
67
41
176
3037
6
Oud-Zuid
30
25
20
20
95
1094
9
Zuideramstel
30
30
50
24
134
475
28
Bos en Lommer
33
6
28
22
89
1438
6
Geuzenveld/Slotermeer
14
6
17
39
76
2362
3
Sloterv./O'toomse Veld
68
18
25
6
117
844
14
Osdorp
167
20
23
8
218
2169
10
Amsterdam-Noord
285
105
322
184
896
5399
17
Zuid-Oost
567
137
283
156
1143
5020
23
Totaal
1480
434
1068
683
3685
28575
13

*     1e convenant-periode
**    33 verkochte woningen met bouwjaar na 1998 zijn niet meegeteld
Bron: Ontwikkelingsbedrijf, afdeling splitsen, bureau erfpacht

Tabel 2   Verkochte woningen naar corporaties
Corporaties
2002
(april  t/m dec.)*
2003
t/m juni
2004
Totaal
De Key
61
357
257
675
Het Oosten
81
350
122
553
Dageraad
73
99
57
229
Ymere
51
139
77
267
Eigen Haard Olympus
21
73
26
120
Rochdale
2
25
67
94
Nieuw Amsterdam
24
30
13
67
AWV
5
11
42
58
Zomers Buiten
9
16
22
47
PWV
0
0
0
0
Intermezzo
0
0
0
0
Ons huis
1
1
0
2
Totaal
328
1101
683
2112

* Vanaf 1 april 2002 (start werken volgens 2e convenant) heeft het OGA gegevens per corporatie bijgehouden.
Bron: Ontwikkelingsbedrijf, afdeling splitsen, bureau erfpacht

Tabel 3 Verkocht aan zittende huurders  per corporatie (2003 t/m juni 2004) 
Aantal zittende huurders totaal  verkocht
2003-t/m juni /2004
% verkocht aan zittende huurders
in periode 2003 t/m juni 2004
De Key
102
613
17
Het Oosten
179
458
39
Dageraad
26
156
17
Ymere*
65
214
30
Eigen Haard Olympus Wonen
36
98
37
Rochdale*
58
88
66
Nieuw Amsterdam
4
43
9
AWV
23
53
43
Zomers Buiten
0
27
0
PWV
0
0
 
Intermezzo
0
0
 
Ons huis
0
1
0
Totaal
493
1751
28

Zie ook Barometer.

Zie het artikel