Eerste verdieping

 • Hit uit jaren zeventig nu populair bij ouderen en gehandicapten

  Woongroepen horen bij de jaren zeventig. Dat was dan ook de tijd dat de Woongroepenvereniging Amsterdam het licht zag. “Veel mensen hadden toen behoefte aan meer gemeenschappelijkheid in het wonen. Er zat naast de behoefte aan gezelligheid bij veel mensen ook idealisme achter. De vrouwenemancipatie speelde een rol, maar ook een groeiend milieubewustzijn. De gedachte was bovendien dat groepswonen goed was voor de zelfontplooiing.” Aan het woord is Ada Bolder, medeoprichtster van de vereniging.

 • Extramuralisering in de praktijk: IJburg, Zuidwest Kwadrant en Czaar Peterbuurt

  IJburg is een van de voortrekkers op het gebied van wonen en zorg - in Amsterdam, maar ook landelijk. Het nieuw gewonnen land biedt volop ruimte voor woningen die geschikt zijn voor zorgbehoevende ouderen en gehandicapten. Oud-projectleider Vincent Kompier gaf bij een eerdere werkgever, onderzoeksbureau Reijndorp, het concept wonen en zorg gestalte. Bij het Projectbureau IJburg mocht hij het idee vervolgens vanaf eind jaren negentig uitwerken. Ruim voordat de extramuralisering eind 2001 vanuit het BBSH (Besluit Beheer Sociale-Huursector) werd opgelegd.

 • Negentig procent ouderen zal toch in een normale woning moeten blijven
  Woordenboek ouderhuisvestingAanpasbaar bouwen Zodanig woningontwerp dat voorzieningen voor gehandicapten - traplift, aangepaste badkamer - zonder veel kosten kunnen worden toegevoegd.
  Dienstencentrum Wijkvoorziening waar senioren én andere buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Het centrum kan ook onderdak bieden aan specifieke zorgvoorzieningen

Tweede verdieping

 • Is er ruimte voor nieuwe huurconstructies?
  Huurcontracten voor bepaalde tijd worden nog dagelijks afgesloten. Door onnozele verhuurders die beter zouden moeten weten. Want als de overeengekomen termijn is verstreken, kan een huurder bijna altijd via de kantonrechter huurbescherming afdwingen. De huurder heeft namelijk een ijzersterke bescherming in Nederland.

Derde verdieping

 • Stadsdelen stellen eigen welstandsregels op
  Ver-van-mijn-bedshow

  Burgers meer duidelijkheid geven over wat zij wel en niet aan hun woning mogen vertimmeren. Dat is kort gezegd de achterliggende reden geweest om stadsdelen een eigen welstandsnota te laten schrijven.

Kort bestek

Interview

 • Duco Stadig, tien jaar wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  Toen Duco Stadig kwam, was de tijd voorbij dat de gemeente de bouwopdrachten versterkte. Amsterdamse bestuurders moesten leren omgaan met de markt en de verzelfstandigde corporaties. Omgekeerd ook trouwens. De krapte op de woningmarkt is na tien jaar onverminderd groot. Ook de komende jaren zal daar, zo vreest de wethouder, geen verandering in komen.

Woonbarometer

Als ik ...


 • Hans Zwarts

  De Heer Zwarts is voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam
  Het rapport ‘Thuis in de Noordvleugel’ dat de KvK recent presenteerde maakte veel los.
  Zeker nadat Het Parool de strekking samenvatte onder de kop ‘Rijken erin, armen eruit.

Domweg gelukkig

 • Domweg gelukkig

Zoeken op postcode

 • Zoeken op buurtcombinatie

  Boven hen raast het autoverkeer op de ringweg A10. En bij oostenwind worden ze ’s nachts soms uit hun slaap gehouden door afremmende en optrekkende treinen, vooral in de zomer als de ramen openstaan. Maar voor de tachtig bewoners van het stadsdorpje is dat geen reden om te vertrekken. Integendeel: Sloterdijk, oftewel buurtcombinatie H36, kent met 17 jaar de langste gemiddelde woonduur van Amsterdam. Dat wil zeggen: op de bewoners van buurt P75 (Spieringhorn) na.

Redactioneel

 • Wonen krijgt er een zorg bij

  Ook de volkshuisvesting is trendgevoelig. Neem de studentenhuisvesting. Die is min of meer afgeschaft medio jaren tachtig onder het motto dat studenten gewone mensen zijn. Dus waarom speciale huisvesting? Inmiddels kijken we daar heel anders tegen aan. Amsterdam Kennisstad! De status van studentenstad wordt nu gekoesterd. Het is een troef van de stad waarin moet worden geïnvesteerd. Dus wordt er weer speciaal voor studenten gebouwd.