Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Redactioneel

Wonen krijgt er een zorg bij

Ook de volkshuisvesting is trendgevoelig. Neem de studentenhuisvesting. Die is min of meer afgeschaft medio jaren tachtig onder het motto dat studenten gewone mensen zijn. Dus waarom speciale huisvesting? Inmiddels kijken we daar heel anders tegen aan. Amsterdam Kennisstad! De status van studentenstad wordt nu gekoesterd. Het is een troef van de stad waarin moet worden geïnvesteerd. Dus wordt er weer speciaal voor studenten gebouwd. Tot en met 2006 komen er 1400 permanente en 2500 tijdelijke wooneenheden voor studenten bij. Modeverschijnsel of voortschrijdend inzicht? Ongetwijfeld start over enkele jaren de discussie weer waarom andere jongeren niet in studentenwoningen mogen wonen.
Bij ouderenhuisvesting dringt een andere trend zich op: de extramuralisering. Speciale zorginstellingen worden de komende jaren zoveel mogelijk gesloten. De idee is thuis zorg op maat aan te bieden waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat vraagt om combinaties van wonen en zorg die nu maar mondjesmaat bestaan in de stad. Dat vraagt ook om een aanpassing van de woningvoorraad in de stad, want het grootste deel van de Amsterdamse woningen is niet erg aantrekkelijk en zelfs ongeschikt voor ouderen. Er zijn bijvoorbeeld heel weinig woningen met liften. De complexe bouwopgave van de Amsterdamse corporaties en ontwikkelaars krijgt er nog een dimensie bij. De consequenties van de extramuralisering. In dit nummer van NUL20.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl