Duwo stopt renovatie Uilenstede vanwege regeerakkoord

14.11.12
Uilenstede-Oost, al gerealiseerde nieuwbouw
Duwo stopt renovatie Uilenstede vanwege regeerakkoord

Studentenhuisvester Duwo stopt de renovatie van Uilenstede. Eerder werd ook al de ondertekening van een contract voor de bouw van een studentenflat in Delft geannuleerd. De aangekondigde kabinetsmaatregelen maken investeringen in nieuwbouw en renovatie onverantwoord. De maatregelen uit het regeerakkoord kosten de studentenhuivester jaarlijks 17 miljoen euro. “Als deze plannen doorgaan, wordt er geen studentenkamer meer gebouwd en gaan de studentenhuisvesters failliet,” zegt algemeen directeur Jan Benschop.

Het heeft even geduurd, maar de oppositie tegen de woonparagraaf van het regeerakkoord groeit. In het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA is onder andere een maximale huurgrens opgenomen van 4,5 procent van de woz-waarde van een woning, bedoeld om de marktwerking op de sociale huurmarkt te bevorderen. In Amsterdam kunnen daardoor veel huren fors worden verhoogd, maar de huurprijs van veel studentenwoningen zal volgens Duwo flink moeten zakken. Tegelijkertijd moeten alle verhuurders die meer dan tien woningen verhuren de zogenoemde verhuurderheffing gaan betalen. Daarnaast worden de corporaties ook aangeslagen voor de vennootschapsbelasting en een bijdrage aan het Vestia-debacle.
Studentenhuisvesters als Duwo trekken dat niet, aldus Benschop: “De maatregelen zijn ondoordacht, volstrekt tegenstrijdig en onuitvoerbaar. In ons geval krijgen we per jaar extra heffingen van 11 miljoen euro, terwijl we 6 miljoen euro aan huuropbrengsten mislopen (op een omzet van 53 miljoen). In totaal schieten we er dus 17 miljoen euro per jaar bij in. Geen enkele studentenhuisvester kan dat overleven. Voor ons betekent het: stoppen met bouwen en uiteindelijk zicht op faillissement. En behalve studentenhuisvesters zijn studenten en de kenniseconomie het slachtoffer van deze maatregelen. Waar moeten de studenten, die onze zo belangrijke kenniseconomie moeten vormen, straks wonen? Alleen al in ons werkgebied, de westelijke Randstad, is een tekort van 15.000 studentenkamers.”
Duwo zou een nieuwe studentenflat met circa 520 woningen in de Delftse Spoorzone laten bouwen. In Uilenstede was de volgende fase van de renovatie van het centrumgebied voorzien. "Een kamer van 12 m2 met eigen douche en toilet en een gemeenschappelijke keuken doet daar nu nog 136,79 euro. Door het kabinetsbeleid daalt de prijs naar circa 100 euro. De opbrengst wordt te laag om een kostbare renovatie te realiseren. We hebben daarom de verdere aanpak van Uilenstede on hold gezet."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS