Drie corporaties doen voorstel voor honderden flexwoningen in Almere

11.03.2022
Image

Drie corporaties willen in Almere op korte termijn honderden flexwoningen bijbouwen. Zo blijkt uit een gezamenlijk bod van De Alliantie, Ymere en GoedeStede. Om die sociale woningproductie te realiseren moet de gemeente schappelijke voorwaarden stellen, procedures versnellen en woningbouw op vier specifieke locaties mogelijk maken. 

De woningnood in Almere is groot. Ruim 20.000 mensen zoeken actief naar een betaalbaar huis. De gemiddelde inschrijftijd is negen jaar. Vooral jonge starters hebben het zwaar. “Ruim negen jaar wachten op een huis is gewoon veel te lang”, zegt Arjan Deutekom, bestuurder van GoedeStede. “Daar willen we met drie woningcorporaties wat aan doen. En het kan. We hebben berekend dat we de komende tijd samen ongeveer 2.000 woningen kunnen bijbouwen. Dat maakt écht het verschil.”

De plannen voor vele honderden extra flexwoningen komen bovenop de bestaande bouwplannen voor permanente woningen. Het gaat om compacte flexwoningen voor een of twee persoonshuishoudens. Deze industrieel geproduceerde woningen kunnen heel snel worden geleverd. De corporaties hebben vier locaties op het oog: Trekweg (600 woningen), Pampushavenweg (500-1000 woningen), De Binderij langs het spoor (150 woningen) en aan de Charlie Chaplinweg (500-1000 woningen). “Bij de keuze van deze locaties hebben we rekening gehouden met de bestaande ruimte, voorzieningen en bewoners. De grond is eigendom van de gemeente. Dat maakt procedures veel eenvoudiger”, aldus Deutekom.