"Dreigende aanbestedingsplicht extra reden om toezicht op corporaties terug te brengen"

28.06.2021
Image

Woningbouwcorporaties zijn conform Europese richtlijnen verplicht transparante inschrijvingen te houden voor bouwplannen. Dat heeft de Europese Commissie op 9 juni in een laatste waarschuwing aan Den Haag laten weten. Mocht aanpassing van de regelgeving achterwege blijven, dan stapt de Commissie naar het Europees Hof van Justitie. Volgens jurist Eelke van de Kuilen is dat extra reden om nu het toezicht op woningcorporaties terug te dringen. De Commissie vindt namelijk dat woningcorporaties onder dermate intensief toezicht van de Nederlandse overheid staan, dat zij in feite publiekrechtelijke instellingen zijn. Zowel Den Haag als Aedes, de koepel van woningcorporaties, zijn het daarmee oneens.

In reactie op ontsporingen in de sector is met de nieuwe Woningwet in 2015 een rigide en gedetailleerd toezichtsregime opgetuigd voor woningcorporaties. Inmiddels is een begin gemaakt om de bureaucratische ballast die dat met zich meebracht enigszins terug te brengen. Met de komende wijziging van de Woningwet verdwijnen er meer detailregels en komt er meer discretionaire ruimte voor de Autoriteit Woningcorporaties, aldus Van Kuilen, juridisch specialist op het gebied van woningcorporaties. Dit leidt volgens haar tot meer flexibiliteit en meer risicogericht toezicht. Van Kuilen: "Helaas ligt dit wetsvoorstel nog bij de Eerste Kamer. De dreigende aanbestedingsplicht is nu reden om het wetsvoorstel op korte termijn aan te nemen en de Woningwet snel te wijzigen. Het is dan aan de Autoriteit Woningcorporaties om het flexibelere toezicht vorm te geven. Belangrijk daarbij is dat de Autoriteit haar wettelijke opdracht en grenzen niet overschrijdt. Doet zij dat wel, dan is dat koren op de molen van de Europese Commissie."