Per saldo kwamen er in 2019 bijna 15.000 woningen bij
Woningbouwproductie MRA

Overzichten van de woningbouwproductie en ontwikkeling van de woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam. In 2019 kwamen er per saldo bijna 15.000 woningen bij.

In 2019 nam in de 32 MRA-gemeenten de woningvoorraad toe met 14.587, bijna 10 procent minder dan in het piekjaar 2018, aldus een voorlopige opgave van CBS. Voor Amsterdam kwam het saldo van nieuwbouw, sloop en andere mutaties uit op 5.850. Het officiële nieuwbouwcijfer bleef voor de hoofdstad hangen op 5.007, maar dat komt ook doordat alle woningen die via transformatie en dergelijke tot stand komen, daarin niet worden meegeteld. Dat waren er bijna 2.583.
Na de hoofdstad leverde Almere de meeste woningen op (1.653), gevolgd door het kleine Diemen. Die gemeente realiseerde met 1.218 woningen relatief de hoogste productie van heel Nederland. Het aantal inwoners van de MRA groeide vorig jaar met bijna 30.000 tot bijna 2,5 miljoen personen.

 

Ontwikkeling woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam
(4 kwartalen voortschrijdend)


Klik om te vergroten

In 2019 nam in de 32 MRA-gemeenten de woningvoorraad toe met 14.587, bijna 10 procent minder dan in het piekjaar 2018. Diemen realiseerde met 1.218 woningen relatief de hoogste nieuwbouwproductie van heel Nederland. Na de hoofdstad leverde Almere de meeste woningen op (1.653 nieuwbouw + 171 overige toevoegingen). De nieuwbouwproductie in Amsterdam liep flink terug: van 7.530 naar 5.007; of van 10.340 naar 7.590 inclusief alle woningen die via transformatie en herbestemming werden toegevoegd. Er werden in de hoofdstad ook 958 woningen gesloopt in 2019.

Bron: CBS/bewerking NUL20

 

 

De 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam streven de komende jaren een bouwproductie na van 15.000 woningen per jaar. Amsterdam wordt geacht de helft daarvan voor zijn rekening te nemen, maar de woningbouw stagneerde enigszins in de hoofdstad: er werden in 2019 2.500 woningen minder opgeleverd dan in 2018. De andere MRA-gemeenten compenseerden grotendeels wat Amsterdam minder bouwde. Behalve in Diemen werd er ook in Lelystad veel meer gebouwd (414 woningen) dan in lange tijd. De CBS-cijfers over 2019 zijn voorlopig en zullen in de definitieve versie nog wel iets hoger uitkomen. 

 

Zie ook: andere datasets over Bouwen en Wonen in de MRA

BRON: OIS (data.amsterdam.nl)

Fred van der Molen