Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Verhuur corporaties: meer dan alleen WoningNet

Wie tot voor kort uitspraken wilde doen over de dynamiek in de corporatiesector, keek naar het aantal vrijkomende woningen via WoningNet. Op basis daarvan dringt de conclusie zich op dat de sociale huursector volledig stagneert. Jaar na jaar daalt het aantal nieuwe verhuringen onder de huurtoeslaggrens, van 9517 in 2007 tot 5864 in 2013. In stadsdeel Centrum kwamen in 2013 minder dan driehonderd reguliere sociale huurwoningen beschikbaar. Een lichtpuntje is dat de daling zich lijkt te stabiliseren. In Nieuw-West, Zuid en Noord nam het aantal reguliere verhuringen zelfs iets toe tussen 2012 en 2013.

 

Nieuwe verhuringen reguliere sociale huurwoningen

Maar corporaties verhuren veel meer woningen dan alleen via WoningNet. De AFWC heeft voor het Jaarboek 2014 voor het eerst alle verhuringen (inclusief directe bemiddelingen) rechtstreeks opgevraagd bij de corporaties. Daarbij bleek dat de corporaties bijna negenhonderd sociale huurwoningen meer verhuren dan geregistreerd staan bij WoningNet. Zo verhuren corporaties woningen via instellingen, bijvoorbeeld aan daklozen die weer de kans krijgen zelfstandig te gaan wonen of aan mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap.
Daarnaast brengen corporaties steeds meer vrije sectorhuurwoningen op de markt en worden grote aantallen zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden verhuurd. Deze studentenwoningen worden grotendeels via campuscontracten verhuurd. Daarnaast zijn er nog andere tijdelijke verhuurcontracten, die met name jonge starters de kans bieden naar Amsterdam te komen voor werk of opleiding.

 

Totaal mutaties in de Amsterdamse corporatiesector in 2013

Alles bij elkaar werpen deze cijfers een ander licht op van de dynamiek in de Amsterdamse woonsector. De reguliere sociale huursector is dan wel verstopt, maar het totale aanbod van de Amsterdamse corporatiesector kwam in 2013 met 17.106 bijna drie maal zo hoog uit. Daarnaast werden er nog ruim 1900 corporatiewoningen verkocht in 2013, waardoor in totaal 19.021 corporatiewoningen een nieuwe bewoner kregen.
De druk op de stad is enorm. De wachttijden voor een reguliere sociale huurwoning lopen steeds verder op, maar campuscontracten en tijdelijke verhuur dragen ertoe bij dat de stad nog enigszins toegankelijk blijft voor studenten en starters. Met de verkoop van huurwoningen en middensegment huur voorzien corporaties in de behoefte van mensen met een (laag) middeninkomen.

 

De informatie uit deze Barometer is afkomstig uit het nog te publiceren Jaarboek 2014 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het jaarboek wordt op 1 juli 2014 gepresenteerd en is daarna te downloaden vanaf www.afwc.nl.
Met dank aan Jeroen van der Veer, senior beleidsadviseur AFWC.

Fred van der Molen