Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Van Groot naar Beter in de MRA

Steeds meer corporaties en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam proberen senioren of kleine huishoudens te verleiden dan wel te helpen naar een kleinere of meer geschikte woning te verhuizen. Dat moet bijna altijd wel binnen de gemeentegrenzen. Een (onvolledig) overzicht van diverse regelingen ‘Van Groot naar Beter’ in de regio van Amsterdam.

Haarlemmermeer

Ymere heeft onlangs de jongste Van groot naar Beter-regeling aangekondigd - nu in de Haarlemmermeer. De gemeente vergoedt er maximaal 1.000 euro van de verhuiskosten en de huur wordt niet hoger dan die in de oude woning.

Haarlem

De corporatie had een zelfde regeling al langer in Haarlem, alleen is deze omgedoopt in ‘Ouder worden en prettig wonen’. Ook hier een gelijkblijvende huur en maximaal 1.000 euro verhuisvergoeding. Bij deze regeling hebben ook de corporaties Elan Wonen en Pré Wonen zich aangesloten. En het is een succes, vertelt adviseur strategie Dion Heinis van Pré Wonen in een voorlichtingsfilmpje. Binnen ongeveer een half jaar hadden zich zo’n honderd woningzoekenden ingeschreven. Maar wat belangrijker is: er zijn in die periode al tien verhuizingen geweest, ook van de ene naar de andere corporatie. Door de samenwerking tussen de corporaties kan er meer worden aangeboden en wordt de slaagkans groter. De slaagkans zou natuurlijk nog groter worden als er ook over gemeentegrenzen heen wordt samengewerkt. Zo ver is het nog niet. De corporaties hopen wel dat de Haarlemse regeling wordt uitgebreid naar andere gemeenten.

Gooi en Vechtstreek

Ook de Alliantie in de Gooi en Vechtstreek spreekt nog afzonderlijke regelingen af in de zeven gemeenten aldaar. In Hilversum is de Alliantie samen met corporaties Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen begonnen met de inzet van wooncoaches. In een brief werden alle huurders van 65 jaar en ouder in bepaalde buurten gewezen op de mogelijkheid van een vrijblijvend gesprek met een wooncoach. Naast woonwensen en -behoeften, wordt hierbij ook gesproken over eventuele zorgbehoeften en andere welzijnszaken, zoals het netwerk om de bewoner heen. De wooncoach kan de bewoners faciliteren en doorverwijzen naar het Sociaal Plein van de gemeente, zodat ze langer thuis kunnen wonen. De wooncoach kan zonodig ook helpen bij het zoeken naar een alternatief.
“Veel huurders hebben nog verouderde informatie”, vertelt woordvoerster Colette Laddé van de Alliantie. “Ze denken vaak dat ze voor een andere of nieuwe woning meer gaan betalen. Of dat ze al ingeschreven staan bij WoningNet omdat ze bij de Alliantie huren. Dat moeten ze in orde maken, als ze denken op termijn te gaan verhuizen. Met informeren en ontzorgen kunnen de meeste belemmeringen al worden weggenomen.” Er wordt in de Hilversumse regeling niet gewerkt met directe bemiddeling. Uit een pilot in het naburige Huizen bleek dat dat niet nodig was.
De proef in Huizen was succesvol: binnen een jaar werden tachtig huishoudens bezocht en zijn tien bewoners verhuisd. Het initiatief in Hilversum begint in ieder geval goed: binnen een week na het versturen van de brieven hadden de wooncoaches al achttien afspraken genoteerd.

Almere

De Alliantie is samen met corporaties GoedeStede en Ymere ook betrokken bij Van Groot naar Beter in Almere. De pilot van twee jaar wordt na een evaluatie door RIGO in ieder geval verlengd tot 1 juli 2019. In de loop van 2019 wordt door de gemeente bekeken hoe verder te gaan met de regeling. Dit geldt ook voor de gemeentelijke bijdrage van 1.250 euro die de huishoudens in de pilot ontvangen.
Astrid Visscher is er wooncoach namens de Alliantie en Ymere. “We zijn begonnen in Almere Haven. Daar staan veel eengezinswoningen van ruim veertig jaar oud en veel bewoners zijn ook wat ouder en soms alleenstaand. In de wijk zijn er in de tussentijd nieuwbouwappartementen bijgekomen, waar sommige ouderen wilden wonen. Mensen willen het liefst in hun eigen buurt blijven, waar ze een netwerk hebben.” In de pilot was het de bedoeling dat zo’n zestig huishoudens zouden doorstromen. Die doelstelling is gehaald. De focus is nu uitgebreid met onder meer Almere Buiten.

Ouder-Amstel, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn

Ook in deze gemeenten komen huurders van Eigen Haard in aanmerking voor de voorrangsregeling Van Groot naar Beter. Per gemeente kan de regeling verschillen. Verhuisvergoedingen variëren van €4.500 tot €5.200.

 

Zie ook: Eindelijk enig succes in Amsterdam voor bijzondere verhuisregelingen (NUL20, december 2018)

Johan van der Tol