Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

Regionale afstemming woningbouw nodig

Amsterdam kent de laatste jaren de snelste bevolkingsgroei sinds de oorlog, terwijl de nieuwbouwproductie tot een historisch dieptepunt terugviel. Wat je noemt een paradox. 

Bouw en afzet nieuwe woningen

Stedelijke agglomeraties groeien, landelijke regio’s krimpen. Deze ontwikkeling doet zich wereldwijd voor. Als de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) langdurig achterblijft bij de behoefte, dan is dat niet alleen een enorm probleem voor een groeiend leger woningzoekenden. Het vormt ook een economisch risico voor de stadsregio. Als de Amsterdamse regio talentvolle mensen geen huisvesting meer kan bieden, zal de groeiende kenniseconomie eerder stagneren.

De MRA staat volgens studies voor de opgave om tot 2030 nog 150.000 woningen erbij te bouwen. De nieuwste prognoses voorspellen eerder een nog grotere behoefte dan een kleinere. Die aantallen lijken op dit moment volledig irreëel, maar hoe de afgelopen dertig jaar in de MRA nog een kwart meer woningen gebouwd. Zo krankzinnig zijn die aantallen dus niet. 

Het grote vraagstuk is op dit moment het vliegwiel weer aan de gang te krijgen, ondanks de economische tegenwind en rijksbeleid dat de corporatiesector – traditioneel de grootste bouwers - financieel uitkleedt. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Meer zelfbouw is hoogstens een deel van het antwoord. Duidelijk is in ieder geval dat de fixatie op productie plaats moet maken voor vraagsturing: Wie wil waar wonen, in wat voor huis en tegen welke prijs? Binnen gemeenten van de metropoolregio groeit het besef dat het noodzakelijk wordt samen te werken en de productie op elkaar af te stemmen. Dit proces wordt het laatste half jaar geschraagd door ambtelijke groepen, werkateliers en roadhows. 

Centraal in de huidige visie op de regionale woningmarkt staat het mechanisme van de roltrapregio: jongeren stromen vanuit het hele land naar de stad voor opleiding of de start van een carrière; eenmaal in de gezinsfase stroomt een flink deel naar een regiogemeente. Voor de hele metropoolregio is de uitdaging om – naast het beantwoorden van woonbehoeften van de eigen bevolking - interessante woonmilieus te bieden voor deze – nog zeer diverse - groep ‘young professionals’. 

Het zal nog een hele toer worden werkelijk tot een afstemming te komen. Maar het begin is er. Onder de naam ‘roltrap in beweging’ wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een heus actieprogramma voor de regionale woningmarkt. 

Instroom in de regio: De Roltrap-regio

In de volgende NUL20 komen we terug op de kansen en beperkingen van de diverse regiogemeenten.